2019102 Av Groepsfoto Web Low 11 lowres200

Actuele bedragen kostenvergoeding vrijwilligers en kilometervergoeding

Dossier: Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers kunnen vergoed worden door middel van een reële kostenvergoeding of een forfaitaire kostenvergoeding. De reële kostenvergoeding is onbegrensd; je betaalt de werkelijk gemaakte kosten. In 2023 gelden volgende maximumbedragen voor de forfaitaire kostenvergoeding: 40,67 euro per dag en maximum 1.626.77 euro per jaar. Er moeten geen belastingen betaald worden op de vergoeding die je als vrijwilliger ontvangt, zolang je onder het maximum toelaatbare bedrag blijft. Vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 geldt een nieuw bedrag voor de kilometervergoeding: deze bedraagt maximum 0, 4237 euro per kilometer. Voor de fietsvergoeding is er een fiscale vrijstelling tot maximum 0,27 euro per kilometer.

Meer info?

Contacteer Hannes naar hartelust!

Hier vind je Hannes