header handjes

Actuele bedragen kostenvergoeding vrijwilligers en kilometervergoeding

Dossier: Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers kunnen vergoed worden door middel van een reële kostenvergoeding of een forfaitaire kostenvergoeding. De reële kostenvergoeding is onbegrensd; je betaalt de werkelijk gemaakte kosten. In 2024 gelden volgende maximumbedragen voor de forfaitaire kostenvergoeding: 41,48 euro per dag en maximum 1.659.29 euro per jaar. Er moeten geen belastingen betaald worden op de vergoeding die je als vrijwilliger ontvangt, zolang je onder het maximum toelaatbare bedrag blijft. Vanaf 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 geldt een nieuw bedrag voor de kilometervergoeding: deze bedraagt maximum 0, 4265 euro per kilometer. Vanaf 1 januari 2024 verandert ook de fietsvergoeding:
  • De maximale fietsvergoeding is in 2024 opgetrokken tot 0,35 euro per kilometer (dus van van 0,27 euro naar 0,35 euro/km)
  • Er is een plafond van 2.500 euro, dit is het maximaal fiscaal vrijgesteld bedrag.
  • Fiets je meer en overschrijdt je vergoeding die 2.500 euro dan wordt dat bijkomend bedrag belast (aan maximaal 50 %).
Wie veel rijdt, zal uiteindelijk netto ook meer overhouden. Enkel het gedeelte boven de 2.500 euro wordt belast aan max. 50%. Concreet betekent dit
  • een vergoeding van 0,35 € / km voor de eerste 7.142 kilometer
  • een vergoeding van 0,17€ / km als je meer dan 7.142 kilometer per jaar fietst
Enkel voor wie meer dan 13.160 kilometer fietst zal in 2024 minder netto overhouden dan vandaag in 2023. Dit is equivalent aan 210 dagen per jaar 60 kilometer of meer heen en terug naar het werk. Deze afstand komt overeen met een woon-werktraject van 17 km, rekening houdende met 210 dagen woon-werkverkeer.

Meer info?

Contacteer Hannes naar hartelust!

Hier vind je Hannes