Actuele bedragen vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers kunnen vergoed worden door middel van een reële kostenvergoeding of een forfaitaire kostenvergoeding. De reële kostenvergoeding is onbegrensd; je betaalt de werkelijk gemaakte kosten. In 2022 gelden volgende maximumbedragen voor de forfaitaire kostenvergoeding: 36,84 euro per dag en maximum 1.473,37 euro per jaar. Er moeten geen belastingen betaald worden op de vergoeding die je als vrijwilliger ontvangt, zolang je onder het maximum toelaatbare bedrag blijft. Vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 geldt een nieuw bedrag voor de kilometervergoeding: deze bedraagt maximum 0,3707 euro per kilometer. Dat is een verlaging ten opzichte van vorig jaar. Voor de fietsvergoeding is er een fiscale vrijstelling tot maximum 0,24 euro per kilometer.

Meer info?

Contacteer Hannes naar hartelust!

Hier vind je Hannes