header handjes

Afvalvrij feesten!

Een feestje met de buurt, een publieke actie of een festival ? De kans is groot dat er wat te eten of te drinken valt. Leuk, maar vaak met een kleine of grote afvalberg van wegwerpbekers, blikjes, plastieken bordjes en bestek enz. tot gevolg. De overheid wil ons met nieuwe wetgeving over cateringmateriaal stimuleren om die afvalberg zoveel mogelijk in te dijken en aanzetten tot hergebruik van materiaal.

Vanaf 2020 is het bij alle voor het publiek toegankelijke evenementen verboden om drank te serveren in wegwerpbekertje, blikjes of petflesjes, tenzij kan aangetoond worden dat minstens 90% apart wordt ingezameld om te laten recycleren (vanaf 2022 wordt dat 95%). Drank zal moeten aangekocht worden in glazen retourflessen of moet getapt worden. Enkel herbruikbare bekers zijn dan nog toegelaten.

De nieuwe regelgeving maakt een onderscheid tussen evenementen die al dan niet georganiseerd worden door de overheid.

20200203Afvalvrij Feesten2

Evenementen niet georganiseerd door de overheid

Evenementen zijn publieke gebeurtenissen met al dan niet betalende bezoekers op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis op publiek of privaat terrein. Denk aan buurtfeesten, muziekfestivals, braderijen, sportmanifestaties, actiedagen, enz.

Evenementen georganiseerd door de overheid en interne werking van overheden

Concreet richt de wetgeving zich hier tot lokale besturen (provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden), de Vlaamse overheidsinstellingen en Vlaamse Agentschappen (Sport Vlaanderen, de Lijn, ...). Op gemeentelijk niveau gaat het o.a. over het gemeentehuis, de bibliotheek, de technische dienst …. Onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en zorgbedrijven vallen hier niet onder.

Deze overheden mogen vanaf 2020 voor hun eigen werking geen wegwerpbekers meer gebruiken. Waterfonteintjes of koffieautomaten zullen herbruikbare glazen of tassen moeten voorzien. Drank in petflesjes of blik mogen niet meer aangeboden worden. Werknemers mogen dit wel nog van thuis meebrengen en nadien scheiden in de correcte vuilnisbak. 

Overheden mogen ook op evenementen geen wegwerpbekers, petflesjes of blikjes aanbieden aan bezoekers. Ook zij zullen dus frisdranken moeten aankopen in glazen retourflessen of via een postmixsysteem tappen en serveren in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt en geschonken. Vanaf 2022 mogen ze ook geen wegwerpborden en -bestek aanbieden voor hun eigen werking en op hun eigen evenementen. Voorverpakt eten in wegwerpverpakking kan wel nog, bijv. snacks zoals chocolade of chips. Koude slaatjes of soep vallen hier niet onder. Broodjes kunnen wel nog verkocht worden in minimale verpakking zodat deze buitenshuis kunnen geconsumeerd worden. 

Europa gaat verder

Ook op Europees niveau zijn er doelstellingen opgelegd rond cateringmateriaal. De Single Use Plastic-richtlijn gaat specifiek over plastics voor eenmalig gebruik en moet tegen 2021 opgenomen zijn in het beleid van de lidstaten. De richtlijn bevat verplichtingen over voedingswaren die soms verder gaan dan de Vlaamse wetgeving. Naast een significante reductie van drankbekers zullen plastic bestek, bordjes, rietjes en roerstaafjes verboden worden. Organisatoren en overheden anticiperen daar best nu al op.

Meer informatie vind je bij ikorganiseer.be. De regelgeving vindt je ook bij OVAM Wetgeving cateringmaterialen. Meer concrete informatie vinden organisatoren op een website van OVAM bij De Groene Vent. OVAM ontwikkelde o.a. een Groeneventscan, een vlotte online toepassing die de organisator helpt zijn evenement te verduurzamen.

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien