header handjes

Amateurkunsten en Noodfonds doen stof opwaaien in de Commissie Cultuur

Op 2 september werd de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement vervroegd samengeroepen om de impact van de coronacrisis op de cultuursector te bespreken. Na aandringen van meerdere parlementsleden creëerde minister-president Jambon (N-VA) de opening om de regels voor amateurkunsten in het basisprotocol cultuur te versoepelen en beloofde hij de effecten van het noodfonds cultuur te evalueren

Ook in code oranje moet er gezongen kunnen worden

In de laatste versie van het basisprotocol cultuur worden alle vormen van zang verboden in code oranje. Professionele zangers krijgen hierop een uitzondering. Dit verschil in regels tussen professionals en amateurs werd door alle partijen aan de kaak gesteld. "Die ongelijke behandeling tussen het amateur- en professionele veld moet worden herbekeken," volgens Katia Segers (sp.a). Bovendien verdienen heel wat professionals hun brood net in die amateurkunstensector. Die laatsten aan banden leggen is dus ook broodroof en niet alleen 'hobbyroof' van de zowat 40.000 amateurkoorzangers in Vlaanderen. 
Katia Segers Web 02 Vierkant

Katia Segers (sp.a)

2020 Wascabi Parlementairen Web 18

Orry Van de Wauwer (CD&V)

Orry Van de Wauwer (CD&V) vulde aan met te stellen dat het onderscheid tussen professionals en amateurs 'irreëel' is en 'in de praktijk zeer moeilijk te maken'. Het is, volgens Van de Wauwer, ook een jammerlijke zaak omdat er aan het begin van de zomer al strenge regels afgesproken werden met de gehele koorsector om veilig zingen terug mogelijk te maken. Nu toch een onderscheid maken en in code oranje zelfs een verbod op zingen voorzien, getuigt van weinig vertrouwen in de amateurkunstensector. Ook Marius Meremans (N-VA) beaamde dit standpunt.

Het Noodfonds cultuur: een evaluatie dringt zich op

Ook het Noodfonds cultuur rolde over ieders tongen in de Commissie Cultuur. De dossiers zijn uiterlijk op 31 augustus ingediend: 150 gesubsidieerde organisaties en 2500 individuele kunstenaars waagden hun kans. Wat de uiteindelijke effecten zullen zijn van het noodfonds zullen we pas kennen als de goedgekeurde dossiers en bedragen ook gekend zijn. Niettemin hekelde Stephanie D'hose (Open VLD) het contrast in timing en procedure tussen het noodfonds en bijvoorbeeld de hinderpremie: "De hinderpremie stond binnen de maand op de rekening na het invullen van een simpel document."
2020 Wascabi Parlementairen Web 2

Stephanie D'hose (Open VLD)

Elisabeth Meuleman

Elisabeth Meuleman (Groen)

Ook Karin Brouwers (CD&V) kaartte de timing en het ingewikkelde Excel-sjabloon aan dat ingevuld moest worden bij aanvragen in kader van het noodfonds. En bovendien benadrukte ze dat het zeer jammer is dat alleen de periode van 13 maart tot 31 augustus in rekening kon genomen worden om de financieringsbehoefte van je organisatie te berekenen. 'De noodsituatie verergert net exponentieel sinds de zomer', stelt Brouwers. Tot slot sloot ook Elisabeth Meuleman (Groen) zich aan bij deze vaststellingen en voegde ze nog toe dat 'er een visie moet liggen voor de lange termijn'. Een standpunt dat wij helemaal beamen. We kijken dan ook uit naar de plek van cultuur, en dan in het bijzonder van sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, in het relanceplan dat de minister-president zal aankondigen in zijn septemberverklaring.

Minister Jambon geeft hoop voor amateurkunsten en noodfonds

Na alle vragen gaf minister-president Jambon alvast aan dat het resultaat en de systematiek van het Noodfonds zeker geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd zal worden. Hij gaf wel nog duidelijk mee dat 'het nooit de bedoeling is geweest om de verliezen tot de laatste euro dicht te rijden. Wel om de organisaties die gezond waren voor de crisis door de crisis te loodsen.'  Ook voor de Amateurkunsten creëerde minister Jambon een opening en gaf hij aan dat het verbod op zingen in code oranje voor amateurkunstenaars herbekeken kon worden. We zijn daarover intussen ook volop in gesprek met het kabinet, administratie en experten en hopen op een snelle doorbraak in dit dossier. 
200604 Wascabi De Federatie Jan Jambon 11

Jan Jambon (N-VA)

Bekijk de volledige commissie cultuur hier

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart