header handjes

Amateurkunsten na corona. Anders én beter?

In het kader van het relancebeleid voor de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Relance Cultuur opgericht. Deze Taskforce gaf de opdracht voor het toekomsttraject ‘Cultuur na corona’: een cultuursectorbrede inventaris van ontwikkelingen die hun oorsprong vinden tijdens de coronacrisis. Opdat amateurkunsten hierin ook aan bod zouden komen, inventariseerde De Federatie praktijken en ontwikkelingen in het rapport ‘Amateurkunsten na corona'.

Painting Nights 2 Het Zwin Natuurpark Tijs Soete 3 1

(c) Tijs Soete voor Kunstwerkt (Painting Nights #2)

Cultuur na corona bestaat uit de samenwerking tussen telkens Cultuurloket en de sectorale steunpunten: Kunstenpunt i.s.m. VI.BE en Circuscentrum ter vertegenwoordiging van de kunsten, FARO voor het cultureel erfgoed en Socius voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Om ook de amateurkunsten vertegenwoordigd te zien, leverde De Federatie op eigen initiatief een aanvullend rapport met input vanuit de amateurkunsten, dat werd meegenomen in de overkoepelende analyse.

4 sectorale rapporten

Elke sectorwerkgroep maakte een beredeneerde inventaris van vernieuwende praktijken waarvan de ontwikkeling door de coronacrisis versneld werd. Als rode draad door de sectorrapporten loopt de versnelde digitalisering van onze maatschappij en de invloed die deze nieuwe realiteit heeft op onze culturele sectoren.
Cultuurloket coördineerde als cultuursectorbrede dienstverlener het traject en identificeerde overkoepelende observaties uit de sectorale rapporten. Het eindresultaat bestaat dus uit de vier sectorale rapporten en één overkoepelende oplegger. Cultuur na corona:
Op 30 september werden de sectorale rapporten en de overkoepelende oplegger gepresenteerd aan de Taskforce Cultuur, die het opgeleverde materiaal zal meenemen in aanloop naar de staten-generaal Cultuur na corona op 20 december 2021.
The Beauty Queen Toneel Tijl Ternat c Geert De Mesmaeker 37

(c) Geert De Mesmaeker voor OPENDOEK (Toneel Tijl, Ternat)

Amateurkunsten: think big, act local

In het rapport ‘Amateurkunsten na corona’ verzamelden we voorbeelden van veerkracht, alternatieve publieksbenadering, inhoudelijke innovatie, zakelijke modellen en kwetsbaarheid. Wat leren we uit deze crisis? Wat willen we meenemen naar de toekomst? En hoe kan het beleid deze ontwikkelingen ondersteunen?
De lokale verankering van amateurkunsten, bijvoorbeeld, bleek tijdens de coronacrisis een tweesnijdend zwaard. Samenwerking met gemeenten en steden leverde heel wat kansen, maar tegelijk was de amateurkunstenaar afhankelijk van de grillen van het lokale bestuursniveau.
Niettemin blonk de sector uit in veerkracht en creativiteit. Organisaties koppelden hun artistieke missie aan solidariteit en zo ontstonden initiatieven die de maatschappij troost en inspiratie brachten. Samen met partners binnen en buiten de sector werd een gedeeld aanbod op maat gecreëerd, waaraan lokale besturen, organisaties, bedrijven, individuen… in heel Vlaanderen konden deelnemen.

Innovaties op een kruispunt van sectoren

De amateurkunstensector experimenteerde met activiteiten in de publieke (buiten)ruimte en met technologische innovaties, die ook in andere sectoren kunnen worden ingezet. Sommige experimenten worden verder ontwikkeld, omdat ze bijdragen aan het bereiken van nieuwe publieken of aan inhoudelijke innovatie. Maar tegelijk snakt de sector naar fysieke beleving.
Kortom, tijdens de coronacrisis bleken de landelijke amateurkunstenorganisaties netwerkspelers die ondanks en dankzij corona inhoudelijke en technologische innovaties stimuleerden en mogelijk maakten. De amateurkunstensector bleek een laboratorium voor experiment en solidariteit. Nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan de complete inventaris in het rapport 'Amateurkunsten na corona'.