header handjes

Campagne Beleef Weer Meer

Sinds ‘code geel’ gooien alle cultuur- en vrijetijdsorganisatoren hun deuren weer open. Maar volgt het publiek? Om de 'occasionele participant' te heractiveren lanceert de Vlaamse Overheid in samenwerking met VRT, de Kunstinstellingen en de brede cultuursector de koepelcampagne ‘Beleef Weer Meer'

Waarom deze campagne?

Sinds ‘code geel’ kunnen we terug onbeperkt genieten van live cultuur en vrije tijd. Niet alleen zijn de theater-, concert- en filmzalen… terug open, maar ook de actieve cultuurbeleving - in sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties - herleeft. Toch blijkt dat zowel cultuurbezoek als actieve cultuurparticipatie slechts mondjesmaat terug op gang komen. Vooral bij een deel van de occasionele cultuurbezoekers lijkt de ‘gewoonte’ om cultuurevenementen in te plannen en tickets te boeken doorbroken.
De campagne ‘Beleef Weer Meer’ wil het publiek heractiveren door hen te herinneren aan de unieke troeven van live cultuurbeleving: de ontroering, de vervoering, de spanning, het samenzijn, …. Zo wil men de goesting naar cultuur- en vrijetijdsbeleving in de meest brede zin opnieuw aanwakkeren. Daarom zet ‘Beleef Weer Meer’ in op de herkenbare emotie direct na het cultuurbezoek. Visueel ligt de nadruk op de blijdschap, verwondering, ontroering, extase, overgave, verbondenheid, … die een evenement teweegbrengt.

Campagne op maat van elke achterban

De campagne wordt vanaf 9 mei gelanceerd als koepelcampagne, maar via een toolkit kan je het campagnemateriaal aanpassen op jouw maat. ‘Beleef Weer Meer’ is aanpasbaar volgens regionale context (‘Beleef weer meer in Gent’), volgens discipline (‘Beleef weer meer in het theater’), volgens organisatie (‘Beleef weer meer in de AB’) en volgens medium (print en social).
De campagne verloopt in twee golven. De eerste in mei en juni. De tweede in september. Het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstensector komen in de centrale campagne duidelijker in beeld tijdens de tweede golf. Op 16 juni plannen Socius en De Federatie i.s.m. Publiq een infosessie over de campagne en het gebruik van de toolkit. Meer info volgt.
VLAA0047 Cultuur Code Geel Uitin Vlaanderen 1420x500 socio
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart