header handjes

Brassband Willebroek en SANKAA vzw winnen een Ultima

Op dinsdag 16 mei 2023 werden de Ultimas 2022 - de Vlaamse Cultuurprijzen - uitgereikt. SANKAA vzw triomfeerde in de categorie sociaal-cultureel werk. Voor Amateurkunsten ging Brassband Willebroek met de trofee lopen.

SANKAA vzw ontrafelde racisme

De erkende sociaal-culturele organisatie Sankaa vzw (eerder Ghanaba en FAAB vzw) overkoepelt meer dan 80 verenigingen uit Vlaanderen en Brussel die verbonden zijn met de Afrikaanse gemeenschappen in België. Al die verenigingen werken rond het versterken van kansengroepen, samenleven in diversiteit, wereldburgerschap en solidariteit. Ze zetten zich dagelijks in om verbondenheid en betrokkenheid te creëren bij hun leden en om een motor te zijn voor volwaardige participatie in de Belgische samenleving. SANKAA staat voor Samen sterker, Actief participeren, Netwerken, Kracht van mensen, Ambities waarmaken en Afrika. Zoals bij alle erkende sociaal-culturele organisaties die mensen met een migratieachtergrond samenbrengen, staat ook bij SANKAA het bouwen van bruggen tussen gemeenschappen en met de bredere samenleving centraal.
Sankaa c Bart Van der Moeren

SANKAA, (c) Bart Van der Moeren

In 2022 presenteerde SANKAA het onderzoeksrapport Racisme ontrafeld, waarover we eerder al in Wascabi berichtten. Een grootschalig luisteronderzoek om de beleving van racisme bij mensen met Afrikaanse roots in België beter te begrijpen. Het biedt een kijk op hoe personen van Afrikaanse origine zich in België anders behandeld of uitgesloten voelen. Het rapport maakt hun ervaringen tastbaar en vertelt meer over racisme dan cijfers en statistieken ooit kunnen. Uit het onderzoek blijkt dat slachtoffers van racisme vooral vertrouwen op verenigingen voor minderheden om racisme aan te pakken. Die conclusie toont hoe belangrijk organisaties zoals SANKAA zijn.
De Ultima die wij kregen voor ons project "Racisme Ontrafeld" is een mijlpaal voor mensen met Afrikaanse roots in België en helend en verbindend voor allen die hun hart hebben opengesteld en hun intieme en pijnlijke ervaringen deelden. We zijn heel dankbaar voor deze erkenning die aantoont dat organisaties zoals Sankaa belangrijke bruggenbouwers zijn in deze samenleving.
We hopen dat deze erkenning hier niet eindigt, maar zich kan vertalen naar concrete beleidsmaatregelen om uitsluiting in onze samenleving aan te pakken.
Evodia Uggi (projectcoördinator Racisme Ontrafeld, Sankaa vzw)

Loftrompetten voor Brassband Willebroek

Brassband Willebroek c Bart Van der Moeren

Brassband Willebroek, (c) Bart Van der Moeren

Brassband Willebroek telt zo'n 35 enthousiaste muzikanten, een mix van (semi-)beroepsmusici, studenten aan muziekconservatoria en een aantal liefhebbers-muzikanten. Frans Violet, de dirigent, stichtte de band in 1979, binnen de toenmalige muziekacademie van Willebroek. In 1985 werd het een zelfstandige vzw.
Door de jaren heen groeide de brassband uit tot een van de belangrijkste ambassadeurs van de blaasmuziek in ons land. En daarbuiten. Want de Brassband is een echt competitie- en concertorkest dat maar liefst 22 keer Belgisch kampioen werd, 3 keer Europees kampioen en 2 keer wereldkampioen, een unicum. Met Young Brassband Willebroek heeft de band ook een intensieve jeugdwerking dat de instroom van talentvolle jongeren moet garanderen. Elke zomer is er ook de BrassBand Willebroek Academy. Een week lang worden koperblazers en slagwerkers ondergedompeld in de wondere wereld van de brassband. Jong en oud nemen deel aan repetities, lessen met solisten van de band en ontspannende activiteiten. Zo draagt Brassband Willebroek bij tot de verankering van de orkestcultuur in Vlaanderen.
Sinds het ontluiken van de brassbandbeweging in Vlaanderen is Brassband Willebroek op het allerhoogste niveau actief. De brassband heeft steeds een voorbeeldrol vervuld en heeft de typische brassbandsound over het land verspreid. Artistiek zoekt de band steeds nieuwe grenzen op en de focus op talentontwikkeling is zeer sterk. Ten slotte draait Brassband Willebroek onder leiding van dirigent Frans Violet al jaren mee aan de wereldtop en zorgen zij voor een grote internationale artistieke uitstraling van ons land. We hopen dat de Vlaamse Overheid in de toekomst voldoende budgetten ter beschikking zal stellen voor internationalisering in de amateurkunstensector, zodat onze amateurkunstenaars hun internationale ambities en avonturen blijvend kunnen waarmaken.
Jan Matthys (directeur VLAMO - Vlaamse amateurmuziekorganisatie)
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart