header handjes

Corona: naar een nieuw basisprotocol en écht perspectief?

Sinds 1 november 2020 ligt zo goed als alle fysieke activiteit in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten stil. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een heropstartplan voor onze sectoren van zodra de epidemie dit terug toelaat. In dit artikel vertellen we je wat er de komende weken en maanden zit aan te komen, voor zover onze glazen bol wil meewerken natuurlijk.

10 geboden

Eind december lanceerde het coronacommissariaat een checklist met 10 geboden waaraan elk bestaand coronaprotocol in de toekomst moet voldoen. Nieuw klinken die geboden niet. Zo gaat het bijvoorbeeld over afstand houden, een draaiboek maken, een Covid-coördinator aanduiden, mondmaskers dragen, hygiëneregels respecteren en zo meer. Op basis van deze 10 geboden zal het basisprotocol cultuur geactualiseerd worden, en werden ook alle regels van het basisprotocol nog eens grondig onder de loep genomen door departement cultuur en de brede culturele sector. Deze week wordt feedback van het coronacommissariaat en de virologen verwacht. Hopelijk krijgen we nog voor de krokusvakantie een nieuw basisprotocol te zien. We verwachten - en hopen - dat er geen grote aanpassingen zijn in vergelijking met het basisprotocol van oktober 2020.

Heropstart in fases op basis van activiteitenlijst

Stilaan bereiden we ons voor op een mogelijke heropstart van fysieke culturele samenkomsten. Om dit vlot te laten verlopen wil het coronacommissariaat werken met versoepelingsfases. Met voor elke fase een activiteitenlijst. Op die activiteitenlijst staan dan alle activiteiten die in die fase toegelaten zijn. Zo zullen buitenactiviteiten sneller terug toegelaten worden dan binnenactiviteiten en zal het maximum aantal deelnemers aan een activiteit per fase opgetrokken worden. De Federatie geeft mee input aan het departement en kabinet cultuur om tot een gedragen voorstel van activiteitenlijst voor de culturele sector te komen. We hopen dat die lijst binnenkort klaar is, want we verwachten dat die activiteitenlijst meer inzicht en perspectief zal bieden aan onze sectoren.
Lege Stoelen

Wanneer volgt de eerste versoepeling voor cultuur?

Dat is natuurlijk op dit moment de vraag van 1 miljoen... waarop voorlopig niemand een sluitend antwoord kan geven. Wat wel duidelijk is, zijn de cijfers die het coronacommissariaat naar voor schuift om een eerste versoepeling in de samenleving mogelijk te maken: 3 weken lang moeten er (maximum) gemiddeld 800 besmettingen per dag en 75 ziekenhuisopnames per dag zijn. Pas dan wil men versoepelen. Bovendien wil men telkens 3 weken laten tussen elke versoepeling. Zo kan men nagaan wat het effect van een versoepeling is op de cijfers vooraleer een volgende versoepeling kan ingevoerd worden. We pleiten er alvast voor om sociaal-cultureel werk en amateurkunsten al vanaf een eerste versoepeling meteen mogelijk te maken, zij het in beperkte mate. Ook een te groot onderscheid tussen wat professionals mogen ten opzichte van wat vrijwilligers/amateurs mogen, vinden we niet kunnen.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart