header handjes

Corona: wanneer verandert de time-out in groen licht voor cultuur?

4 maanden geleden werd de stekker uit het pas terug opgestarte cultuurseizoen getrokken. Alle fysieke samenkomsten in het culturele leven staan sindsdien grotendeels on hold. We vroegen vorige week, samen met de crisiscel cultuur, groen licht voor o.a. de amateurkunsten en het sociaal-cultureel werk. We kregen - begrijpelijk gezien de stijgende coronacijfers - een time-out als antwoord. Onze groene lichten blijven deze week dus branden met de vraag naar een duidelijk en realistisch tijdspad voor de heropening van cultuur.

Vrijdag 26 maart, op de persconferentie na het overlegcomité, werd een time-out van een week aangekondigd om eventuele versoepelingen aan te kondigen. Het overlegcomité kwam tot deze conclusie na het bekijken van coronacijfers die plots zeer snel aan het stijgen waren, en dat nog steeds doen. We begrijpen dan ook dat er gekozen is voor een dergelijke time-out en dat men nu geen knopen kan doorhakken over mogelijke heropstart van deze of gene sector. We blijven wel zeer sterk aandringen op een beslissing over een tijdspad voor heropening van cultuur. Ondertussen wachten we al enkele weken op die aangekondigde fasering, met bijbehorende activiteitenlijst en op een vernieuwde versie van het basisprotocol. Dat er dus nog geen harde data kunnen geprikt worden per fase van versoepeling kunnen we begrijpen, maar dat zou niet in de weg mogen staan van een routepad naar het normale leven. Want dat routepad ligt er. We schreven eraan mee, samen met virologen, kabinet, administratie en de brede cultuursector. Een bevestiging van dit routepad zou onze organisaties in staat stellen zich stelselmatig voor te bereiden op de heropening, onafhankelijk van het exacte tijdstip waarop die kan starten.

Desondanks zitten wij niet stil!

Ondertussen blijven we bij De Federatie niet bij de pakken zitten en blijven we het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten zo veel mogelijk ondersteunen. Zo mochten we figureren in een filmpje dat Avansa Kempen lanceerde in het kader van hun 'Versterk Verenigingen' campagne. Een campagne waarmee ze lokale besturen willen oproepen en inspireren om het lokaal verenigingsleven tijdens en na corona zo goed mogelijk te ondersteunen. Je leest er alles over op de website www.versterkverenigingen.be. En volgende week lanceren we zelf een inspiratiekit voor lokale verenigingen in tijden van corona. Je zal er tips, goeie voorbeelden en handvaten terugvinden om je lokale vereniging ook nu, in tijden waarin niet veel mag, toch nog levendig te houden. Van zodra deze inspiratiekit online staat, krijg je hierover een nieuwsflits in je mailbox. Tot slot ligt in onze schuif ook nog een pracht van een heropstartcampagne te wachten om het brede publiek op te roepen terug deel te nemen aan amateurkunsten en sociaal-cultureel werk. We hopen alvast dat we die er binnenkort kunnen uithalen, want dat betekent dat er opnieuw fysieke activiteit mogelijk is in het culturele leven.
Lege Stoelen
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart