header handjes

De Federatie blijft nieuwe leden aantrekken

De samenleving is voortdurend in verandering. (Nieuwe) organisaties zien het levenslicht en vinden makkelijk de weg naar De Federatie. Afgelopen jaar verwelkomden we Burgerplicht, Domus Mundi, Hannah Arendt Instituut, Hummus en I-Drops in ons midden. Wie zijn ze? Wat doen ze?

De Federatie wil een open netwerk zijn. Daarom richten we ons niet alleen tot de negen amateurkunstenorganisaties en erkend sociaal-cultureel volwassenenwerk. Tot onze scope behoren ook (burger)initiatieven met ‘bijna landelijke uitstraling’. Dit zijn organisaties met een hoog sociaal-cultureel gehalte en ruime regionale uitstraling. Ze zijn (nog) niet (of niet meer) erkend. Met 2024 in het vooruitzicht - het jaar waarin ook nieuwe organisaties een aanvraagdossier tot erkenning en subsidiëring kunnen indienen – deint de club potentiële instromers verder uit. Welkom dus aan:
 • Burgerplicht
  zet in op verbinding, solidariteit en participatie van migratiegemeenschappen. Met focus op gezondheidszorg, tewerkstelling, onderwijs en cultureel aanbod voor de meest kwetsbaren.
 • Domus Mundi
  wil kwalitatief en duurzaam wonen en (ver)bouwen mogelijk maken voor kwetsbare groepen. Hun projecten bieden ondersteuning bij renovatie of stadsvernieuwing met ontzorging, hoge betrokkenheid en sociale impact tot gevolg.
 • Hannah Arendt Instituut
  wil meewerken aan een stabiele samenleving waarin iedereen zich betrokken voelt. Ze maken wetenschappelijke kennis over burgerschap, stedelijkheid en diversiteit toegankelijk en zoeken zo mee naar werkbare oplossingen met positieve impact.
 • Hummus
  expertisecentrum voor deep democracy in België. Hummus biedt opleidingen en procesbegeleiding aan waarbij ze een nieuwe kijk hanteren op mensen en/in groepen.
 • i-DROPS
  verbinden, het zelfbewustzijn versterken of gedragsveranderingen nastreven. i-DROPS streeft naar maatschappelijke verandering met creatieve workshops en tools. Ervaring op vlak van welzijn, digitale inclusie, duurzaamheid en diversiteit.
We zijn nog in gesprek met meerdere geïnteresseerden. We vullen dit rijtje de komende weken verder aan.

Check hier de voltallige 'BLU'-groep, organisaties met een bijna landelijke uitstraling.

Wat betekenen wij voor hen?

De Federatie wil bovenlokale initiatieven en potentiële starters in het decreet SCW ondersteunen met het oog op verdere ontwikkeling en/of erkenning. Zo verruimen zij hun blikveld. En zij die van ons! Waar nodig, nemen we ook hun stem mee in heldere standpuntbepaling. Verder doen we inspanningen om op geregelde tijdstippen dit nieuwe potentieel in contact te brengen met het bestaand sociaal-cultureel volwassenenwerk. Zodat ze elkaar snel vinden om samen initiatief te nemen of elkaar verder uit te dagen.
Ontbijtgesprek 1 12 2023
Ontbijtgesprek1dec23bis

Ontbijten met freelancejournalist Gie Goris

1 december 2023 was zo’n moment. Een gemengde club van ‘oud & nieuw’ schoof samen met freelancejournalist Gie Goris aan tafel. Hij schetste wereldwijd 5 tendensen waar sociaal-culturele organisaties ook hier in Vlaanderen, volgens hem, niet ongevoelig voor kunnen blijven.
 • Wees je bewust van de verschuivende wereldmachten. Ook het zuiden komt fel opzetten. Zij drukken mee hun stempel op het economische en geopolitieke wereldtoneel.
 • Het ‘meerderheidsdenken’ maakt opmars. De democratie holt uit. Wat met de wil van minderheden die geen macht krijgen toebedeeld?
 • Het middenveld staat onder druk: van onderhuids naar steeds zichtbaarder. Kunnen we internationaal een gedeelde strijd aan om sterker te staan?
 • Een nieuwe golf (sociaal-culturele) organisaties dient zich aan. Naast gevestigde waarden. Hoe gaan die met elkaar om?
 • Zowel in het middenveld, in de media, als in het beleid is er nood aan platformen waar tegenstemmen of alternatieven ook een platform krijgen. Pluraliteit is een uitdaging.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke