header handjes

De Federatie Challenge: parlementsleden op ontdekkingstocht in de sector

In het kader van ‘De Federatie Challenge’ proeven een aantal parlementsleden van het sociaal-culturele en amateurkunstenveld. De afgelopen weken maakten Cathy Coudyser (N-VA), Orry Van De Wauwer (CD&V) en Staf Pelckmans (Groen) nauwer kennis met de sector. Zo nam Staf Pelckmans deel aan een regio-overleg van Welzijnsschakels, ging Cathy Coudyser samen met Kunstwerkt op bezoek bij West-Vlaamse Kunstenaars en woonde Orry Van De Wauwer het afsluitmoment van ‘Delende buurten’ bij, een project van Autodelen in Mechelen. 

Cathy Coudyser bezoekt Buren bij kunstenaars 

KUNSTWERKT nodigde Cathy Coudyser uit voor een rondleiding tijdens 'Buren bij kunstenaars'Tijdens het weekend van 18, 19 en 20 oktober 2019 stelden 2677kunstenaarshun atelier open voor bezoekers. Dat gebeurde op 1579 verschillende locaties verspreid over West-Vlaanderen. Wij streken op 20 oktober neer in Brugge en bezochten samen vijf ateliers.   

Hoewel de stad die dag ook het decor was van een (halve) marathonwedstrijd, merkten we daar nog maar weinig van zodra de kunstenaars hun deuren openden. Het beeldend werk dat we ontdekten was divers en verrassend: van keramiek en fotografie, over schilder- en beeldhouwkunst met behulp van wegwerpplastic, tot een spoedcursus grafiek in een tot atelier omgebouwde garage. Aan creativiteit geen gebrek.  

Zowel voor de kunstenaars als voor Coudyser waren de atelierbezoeken het moment bij uitstek om elkaar beter te leren kennen en in gesprek te gaan 

Ik vind het belangrijk om als parlementslid projecten waar jullie mee bezig zijn echt eens te voelen, zodat we weten wat er leeft, zowel in de sector als bij de amateurkunstenaars. Zo kunnen wij ons beleid daar zo goed mogelijk op afstemmen.
Cathy Coudyser, N-VA


Het aantal kunstenaars dat met hun werk naar buiten treedt, is verbluffend, beaamde Coudyser. Ze merkte op dat de atelierbezoeken bovendien een kans bieden om een toeristische stad als Brugge te (her)ontdekken. Coudyser was enthousiast en trok verder naar Oostende om nog een 4-tal andere ateliers te bezoeken. Als parlementslid engageert ze zich dan ook om amateurkunsten blijvend te ondersteunen. KUNSTWERKT is alvast ambitieus en rolt de open atelierbezoeken vanaf 2021 uit over heel Vlaanderen, onder de noemer 'Atelier in Beeld'. 

20191020 Cathy Coudyser Federatie Challenge 4
Amateurkunsten zijn de basis van een samenleving
Cathy Coudyser, N-VA

Orry Van De Wauwer op bezoek bij Autodelen 

In de Mechelse wijk Arsenaal vond zaterdagmiddag 26 oktober het afsluitmoment plaats van het proefproject 'Delende Buurten'. Dit project liep in deze wijk van eind september tot eind oktober met als doel de bewoners op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met alternatieven voor de wagen. Op vraag van het stadsbestuur is deze Mechelse wijk al de zesde locatie in Vlaanderen waar het project plaatsvindt. 

Een vijfentwintigtal bewoners engageerden zich om dertig dagen lang hun auto aan de kant te laten staan. Tijdens die maand gebruikten ze alternatieven zoals een elektrische fiets, deelwagen, het openbaar vervoer, carpooling, … Vooral de gedeelde elektrische bakfiets werd zeer positief onthaald.  

Vooraleer er werd ingegaan op de resultaten van het project nam Orry Van De Wauwer uitgebreid de tijd om stil te staan bij de volledige werking van Autodelen. Hoewel hij sinds deze beleidsperiode niet langer zetelt in de commissie Mobiliteit, gaf hij mee dat dit thema hem nog steeds beroert.  

Van De Wauwer was alvast onder de indruk van de cijfers die Autodelen voorlegde. Autodelen zit duidelijk in de lift! 

20191026 Challenge Orry Van De Wauwer Web Low 1

Staf Pelckmans in gesprek met lokale Welzijnsschakelgroepen over armoede en sociale uitsluiting 

Op dinsdag 22 oktober gingen een tiental lokale groepen uit de subregio Zuiderkempen met elkaar in gesprek over armoede en sociale uitsluiting. Zowel mensen mét als zonder armoede-ervaring gingen dieper in op de signalen die ze de afgelopen maanden ontvingen rond armoede in hun eigen buurt .  

Met de start van het nieuwe schooljaar ging het bijvoorbeeld over de schoolfactuur die voor mensen in armoede nog vaak een te grote hap is uit hun budget. Welzijnschakels had de maximumfactuur in het secundair onderwijs dan ook graag in het regeerakkoord zien staan. 

Staf Pelckmans, parlementslid voor Groen in de commissie Cultuur, nam vooral de tijd om zeer goed te luisteren naar de signalen van de aanwezigen. Lokale Welzijnsschakelgroepen vinden het niet eenvoudig om met dergelijke signalen ook politiek aan de slag te gaan. Ze hebben vaak het gevoel niet voldoende gehoord te worden. De aanwezigheid van Pelckmans werd dus ten zeerste geapprecieerd. 

20191024 De Federatie Challenge Staf Pelckmans Print 07 Lowres