header handjes

In de bres voor cultuur in coronatijd

Na maandenlang overleg konden verenigingen uit het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten aan het begin van de zomervakantie stilaan opnieuw starten onder de strenge voorwaarden van het sectoraal veiligheidsprotocol. Nog geen maand later gingen lokale en provinciale besturen echter op de rem staan. Wij ijverden de voorbije weken voor meer dialoog, samen met onze lidorganisaties en met de brede kunst- en cultuursector. Waar lieten we onze stem horen?

Boodschap aan lokale besturen

Op 5 augustus verstuurden we een persbericht gericht aan lokale en provinciale besturen als reactie op de vele annulaties van de prille heropstartactiviteiten: “Wees genadeloos voor het virus, maar niet voor onze lokale verenigingen”. Op 21 augustus ondertekenden we een opiniestuk van An De Bisschop, An Van den Bergh en Filip Verneert dat in De Standaard verscheen: ‘Beste burgemeesters, maak verbeelding weer mogelijk’, een boodschap die mee ondersteund wordt door docenten, kunstenaars en sociale en culturele organisaties. Het lokale cultuur- en verenigingsleven wordt immers noodzakelijk voor een sociale en culturele relance

In dialoog met de brede cultuursector 

In de loop van augustus verenigde de brede kunst- en cultuursector zich in de Crisiscel Cultuur, waaraan ook de landelijke amateurkunstenorganisaties deelnemen. De gezamenlijke boodschap van de diverse subsectoren, zowel gesubsidieerd als niet gesubsidieerd? Besturen, overheden: Maak cultuur opnieuw mogelijk, op een veilige manier. En betrek ons bij het crisisbeleid en ga met ons in dialoog. 
Telescoop
De Federatie houdt ook de komende weken en maanden de vinger aan de pols van het overleg, en trekt waar nodig aan de alarmbel. Cultuur wordt belangrijk - om niet te zeggen een absolute must - om de lange coronaherfst en -winter leefbaar te maken. Maar ook de diverse cultuurwerkers moeten een langetermijnperspectief krijgen om deze crisis door te kunnen komen. We blijven pleiten voor meer cultuur in coronatijd, volgens de voorschriften van het sectoraal veiligheidsprotocol.