header handjes

De gratis vrijwilligersverzekering

Dossier: Vrijwilligerswerk

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers, beheerd door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Vanaf 1 april 2019 zijn ook de voorwaarden van deze gratis verzekering veranderd. Hier alvast een overzicht van de grote wijzigingen.

  • De gratis vrijwilligersverzekering focust zich vanaf 1 april op feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel. Organisaties die niet in aanmerking komen voor de gratis verzekering krijgen meer informatie over het afsluiten van een eigen verzekering.
  • De polis en waarborgen van de gratis vrijwilligersverzekering werden verbeterd. Je kan ook vrijwilligersuren verzekeren, in plaats van mandagen.
  • Organisaties met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen vanaf 1 april hun erkenning aan bij het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk, niet meer bij de VGC.

Meer info of het aanvragen van een erkenningsnummer kan via de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.