header handjes

Helden van de Democratie? Ze zijn met veel

De voorbije maanden ging Knack, samen met het Hannah Arendt Instituut, Socius, De Ambrassade en De Federatie, op zoek naar initiatieven die de democratie versterken. Op zaterdag 20 april worden zowel de jury- als de publiekswinnaar gehuldigd. Stemmen voor de publieksprijs kon tot 17 april via deze link. In dit artikel zetten we graag de 20 initiatieven in de kijker die de jury op de longlist plaatste.

Er waren 125 initiatieven die zich opwierpen als "Helden van de Democratie". Een jury had de aartsmoeilijke taak om uit die vele maatschappelijk relevante praktijken 20 projecten te kiezen. Van die 20 maken deze vijf initiatieven kans om Knack-Held van de Democratie te worden: Van deze vijf geselecteerden wint er dus eentje de juryprijs, een andere genomineerde mag zich de winnaar van de publieksprijs noemen. De winnaars van de jury- en publieksprijs worden op 20 april gehuldigd en aan het woord gelaten tijdens het Facts to Act-festival van het Hannah Arendt Instituut.

En de winnaar van de juryprijs is ... (tromgeroffel) ... Beste Burger! Proficiat aan deze Knack-Held van de Democratie!

Lees nu in Knack een uitgebreid artikel over Beste Burger, een initiatief van Zuidpoort vzw.

Nog meer 'Helden van de Democratie'

Knipsel Helden democratie
De Federatie beschouwt in essentie alle amateurkunsten- en sociaal-culturele initiatieven als Helden van de Democratie, omwille van hun wezenlijk belang in de samenleving. Ze brengen mensen samen en versterken mens en samenleving. Maar omdat dit lijstje quasi oneindig zou zijn, beperken we ons in dit artikel tot 15 organisaties/initiatieven die reageerden op de Knack-oproep en die door de jury gekozen werden bij de beste 20. Het zijn één voor één sprekende Helden van de Democratie.
Canal it Up organiseert in Brussel kajaktochten op het kanaal en de Zenne om afval uit het water te vissen en bewustmaking te creëren voor propere en groene waterlopen. Climaxi is een sociale beweging die bijdraagt aan de realisatie van een proces van sociaalecologische verandering in de richting van een duurzame, ecologische, solidaire en sociaal rechtvaardige maatschappij. De Conversaties wil een democratisch, meerstemmig gesprek stimuleren over het dekoloniseringsvraagstuk en brengt daarvoor burgers met verschillende perspectieven op het koloniale verleden samen. De Experten bundelt (ervarings)expertise van mensen in energiearmoede om van daaruit het energie- en klimaatbeleid op te volgen, op te komen voor de rechten van de meest kwetsbaren en te ijveren voor een volwaardige en rechtvaardige deelname aan de energietransitie. De Landgenoten maakt van landbouwgrond publiek goed, verenigt burgers en boeren om de biodiversiteit op onze velden te herstellen en te versterken en toont daarme hoe er een transitie kan ontstaan naar duurzame landbouw. Democratische dialoogtafels zijn georganiseerde ontmoetingen in de (semi)publieke ruimte waar burgers - zonder meteen een standpunt in te nemen, maar door onbevooroordeeld te luisteren en het eigen gezichtspunt te verduidelijken - met elkaar in gesprek gaan over een bepaald thema. DIALOOG brengt gedetineerden en vrije burgers samen om in gesprek te gaan over hoe we als samenleving kunnen omgaan met misdaad, straf en herstel. Extinction Rebellion bundelt de krachten van bezorgde burgers die van overheden een eerlijke communicatie over de klimaat- en ecologische crisis eisen en die geweldloos strijden voor een leefbare planeet voor iedereen. G1000 is het Belgische platform voor democratische innovatie. Ze ontwikkelen en ondersteunen nieuwe vormen van burgerparticipatie, en willen dat burgerpanels de standaard worden op alle bestuursniveaus zodat iedereen kan bijdragen aan politieke besluitvorming. Het Groot Verzet is een coalitie van (middenveld)organisaties, bewegingen en burgers die ontstaan is vanuit bezorgdheid over de opkomst van extreemrechts. Ze streeft naar een samenleving met een sterk sociaal beleid voor iedereen. HUMMUS is een expertisecentrum voor deep democracy: een innovatieve methode voor inclusieve besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit, waarin elke stem ertoe doet en verschillen omarmd worden. Rusthuisrebel slaat de brug tussen senioren en jongeren. Door generaties te verbinden, bevorderen ze dialoog, diversiteit en inclusie, en dragen ze bij aan een sterkere en meer veerkrachtige democratie. Samen Op Straat bouwt of herstelt bruggen tussen jongeren en hun buurt. (Vrijwillige) medewerkers bieden jongeren kansen om hun talenten en vaardigheden aan te scherpen, zodat ze kunnen bijdragen aan het leven en samenleving in hun wijk. UilenSpiegel streeft naar een betere bejegening van mensen met een psychische problematiek, een samenleving waarin verbondenheid bloeit en waarin iedere stem gehoord wordt, ongeacht achtergrond of status. Untold Asian Stories geeft aan de hand van alledaagse verhalen een inkijk in het leven van de Aziatische gemeenschap in Vlaanderen en wil door mensen te verbinden het diversiteitsdebat verbreden.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart