header handjes

De Schakel uit Puurs wint de 20e Prijs Armoede Uitsluiten. Welzijnszorg feest onder protest.

De jaarlijkse 'Prijs Armoede Uitsluiten' van Welzijnszorg plaatst organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. De jury koos De Schakel in Puurs als winnaar uit 52 inzendingen. Vooral de jarenlange ervaring en samenwerking tussen mensen met of zonder armoede-ervaring maakte indruk. Het was overigens een jubileumeditie, want Welzijnszorg viert haar vijftigste verjaardag en de prijs werd voor twintigste keer uitgereikt.

Erkenning voor volgehouden inzet

Zes organisaties werden voor deze 20ste Prijs genomineerd voor hun volgehouden inzet in de strijd tegen armoede. Voorzitter Marc Justaert van Welzijnszorg: “De Prijs Armoede uitsluiten viert het engagement dat mensen opnemen. Onze zes genomineerden bereiken allemaal duurzame effecten met hun werking. Ze werken allemaal, van onderuit, aan de basis van het versterken van mensen.”

De jury koos De Schakel uit Puurs als laureaat.  Een Welzijnsschakel en Vereniging waar armen het woord nemen die inzet op duurzame en structurele verbeteringen voor mensen in armoedesituaties en dat al 25 jaar. De andere genomineerden waren D'Broej Centrum West vzw (Molenbeek), die een speciale vermelding kreeg van de jury, Domo vzw (Leuven), Art 27 vzw (Heusden-Zolder), Ûze Plekke vzw (Brugge) en vzw De Ruimtevaart (Leuven).

De jury koos met De Schakel voor een organisatie die in een niet-stedelijke, relatief welvarende omgeving werkt aan verbinding, door mensen samen te brengen, door in dialoog te gaan met de lokale overheid, door te sensibiliseren naar de lokale gemeenschap en de bestaande armoede zichtbaar te maken.

Marleen Van den Mooter, vrijwilliger-coördinator van De Schakel, benadrukt het belang van deze prijs als erkenning voor de volgehouden inzet van alle vrijwilligers en de  themawerker. Kwetsbare mensen evolueren in De Schakel tot vrijwilliger, werken mee in de kringloopwinkel of onthaalruimte, maar wisselen ook ervaringen uit, gaan in gesprek met diensten en beleidsmensen, geven mee vorming over wat het betekent om in armoede te leven en geconfronteerd te worden.

Mensen met én zonder armoede-ervaring  werken in De Schakel samen naar hetzelfde doel: het onrecht dat armoede is bannen uit onze samenleving.

De Schakel draagt daar een steentje toe bij door ‘een luis in de pels te blijven en te blijven wijzen op de structurele maatschappelijke oorzaken van armoede en door armoede bespreekbaar te maken in een relatief rijke regio, waar men armoede nog al te vaak herleidt tot een individueel probleem.’

Aan de prijs hangt dit jaar een beloning van 20.000 euro vast. Deze financiële stimulans is zeer welkom bij De Schakel en kan helpen om de basiswerking én de structurele werking tegen armoede en uitsluiting te kunnen blijven voeren.

Als erkenning van het werk van de laureaat, maar ook van alle genomineerden en projecten die Welzijnszorg steunt, overhandigde Zijne Majesteit de Koning het beeld ‘Levensloop’ gemaakt door kunstenaar Piet Vandenhende samen met mensen in armoede.

Welzijnzorg viert feest (onder protest)

De prijsuitreiking vond plaats tijdens een colloquium waarin Welzijnszorg, de grootste beweging tegen armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel en lid van De Federatie, haar 50ste verjaardag vierde. Maar veel redenen om te feesten is er op het eerste gezicht niet. Armoede blijft hardnekkig aanwezig in de samenleving.

“We hebben op die 50 jaar onze missie, armoede uitsluiten, niet kunnen realiseren, we zijn niet overbodig geworden.“ zegt Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg. ”Het feest voor 50 jaar Welzijnszorg is dan ook een feest onder protest.”

Onze aanklacht moet sterk doorklinken, maar onze fierheid op de solidariteit die er is in ons land is minstens even groot. “Duizenden vrijwilligers zetten zich elk jaar in voor ons. Samen met veel gelijkgestemden timmeren we aan de weg. We kiezen voor de kwetsbaren in de samenleving, maar zoeken steeds medestanders die solidariteit een gezicht willen geven.”

Welzijnszorg start het feestjaar met een colloquium in de Brusselse KVS. Professoren Ides Niçaise en Tine Van Regenmortel blikten terug op de geschiedenis van Welzijnszorg. Wat heeft Welzijnszorg kunnen verwezenlijken? Dat blijkt heel wat. Niet in het minst de aandacht voor een structurele aanpak van armoede. “Door te hameren op structurele maatregelen hebben we onszelf altijd dicht bij de politiek gezet.” aldus Trappeniers. “Mensen in armoede vragen een moedig beleid. Ze vragen dat hun stem en hun noden ernstig genomen worden. We willen samen met mensen in armoede een partner zijn om armoede echt aan te pakken.”

In het panelgesprek onder leiding van Gie Goris  met Michael de Cock (KVS), Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), Fanny Matheusen (House of Deep Democracy Hummus), Joris Piot (CIVITAZ), Birsen Taspinar (psychologe en psychotherapeute) wordt ingegaan op de toekomst. Hoe kan Welzijnszorg blijven mobiliseren en wie moeten ze bereiken? Hoe wordt de inspraak van mensen in armoedesituaties gegarandeerd?

In zijn afsluitende toespraak roept Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg beleidsmakers op om samen werk te maken van een effectief armoedebestrijdingsbeleid. “We kijken vol ongeduld naar de nieuw verkozenen en de coalitiebesprekingen om echt werk te maken van een beleid dat solidariteit hoog in het vaandel draagt; Een beleid dat ver weg blijft van het vingerwijzen naar mensen in armoede. We zijn er van overtuigd dat armoede uitsluiten een positief effect heeft op de hele maatschappij. We worden er allemaal beter van.”

Bron: www.welzijnsschakels.be

Meer info? Klik hier voor een interessant artikel over de prijs in MO*. Op de website van de VRT vind je ook een korte reportage.