header handjes

VGC verhoogt (mondjesmaat) middelen voor Brussels middenveld

Dossier: Brussel

Samen met maar liefst 111 middenveldorganisaties trok De Federatie sociaal-cultureel werk & amateurkunsten afgelopen maanden aan de alarmbel. We bezorgden het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een collectieve brief waarin we pleitten voor een structurele indexering van de subsidies. Een laatste indexering van subsidies is intussen meer dan 10 jaar geleden. Bij elke niet-indexering groeit hierdoor de kloof tussen de kosten en de inkomsten. Gezien de huidige inflatie is deze situatie niet langer houdbaar. Een boodschap die de VGC niet langer kon negeren. Afgelopen week kondigde de VGC een verhoging van de structurele werkingssubsidies van het middenveld aan met 3% in 2022 en een bijkomende 3% in 2024. Een positieve eerste stap.

De VGC voorziet geen structurele indexering van de subsidies

Sinds 2012 vonden maar liefst 9 indexeringen plaats. 4 daarvan gebeurden in de voorbije 10 maanden en het Planbureau voorspelt voor december 2022 opnieuw een overschrijding van de spilindex. Telkens worden de lonen met 2% verhoogd. Hogere lonen betekent ook meer uitgaven voor de werkgever. Ook andere kosten (energie, drukwerk e.d.) stijgen. De VGC voorziet echter geen structurele indexering van de subsidies aan het middenveld. Dit is al meer dan tien jaar een pijnpunt. Voor heel wat organisaties betekent dit in de feiten telkens opnieuw besparen. In 2014 wees een aantal middenveldorganisaties de VGC al op de nefaste impact van dit probleem. "De afgelopen 15 jaar was er een verborgen kaasschaaf in het subsidiemechanisme door geen indexering toe te passen", geeft Juan Benjumea Moreno, Brussels parlementslid voor Groen, aan.
Vgc

3% in 2022, 3% in 2024

Als reactie op de recente collectieve brief ging het VGC-college in gesprek met een delegatie van het Brussels middenveld. Het VGC-college erkent de problematiek en wil de sector tegemoet komen. Begin juli stond de bespreking van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2022 - 2025 geagendeerd op de raad van de VGC. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt kondigde een verhoging van 3% aan voor alle structureel gesubsidieerde organisaties in 2022 en een bijkomende verhoging van 3% in 2024. Maar er is meer nodig om de impact van de inflatie op te vangen.
Goed dat de VGC het probleem erkent. Maar de inspanningen zijn onvoldoende om alle loonsverhogingen te compenseren. Laat staan de stijgende werkingskosten.
De Federatie sociaal-cultureel werk & amateurkunsten

Levert de VGC bijkomende inspanningen in het najaar?

De VGC beseft zelf ook dat de geplande verhogingen onvoldoende zijn om de inflatie te compenseren. Daarom wil ze in het najaar opnieuw met het Brussels middenveld rond de tafel zitten. Een uitgestoken hand waar we graag op ingaan.

Index, what’s in a name?

De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoe duur het leven is, staat intussen historisch hoog, op ruim 9%, bijna 10% zelfs. Dat wil zeggen dat we voor producten die vorig jaar samen gemiddeld 100 euro kostten, vandaag al ruim 109 (110) euro moeten neertellen. Door de loonindexering stijgen de meeste lonen in ons land automatisch mee met de inflatie. Wordt het leven duurder, dan krijgen we daarvoor een compensatie op onze loonfiche.