header handjes

De Warmste Week: u steunt ook sociaal-culturele initiatieven

Je kan er niet naast kijken of luisteren. De Warmste Week 2021 is gestart. Een week lang wordt er geld ingezameld voor 200 projecten die bijdragen aan ‘Kunnen zijn wie je bent’. Daar zitten ook heel wat initiatieven van sociaal-culturele organisaties tussen.

Uit de meer dan 600 projectvoorstellen koos een breed samengestelde jury van DWW-ambassadeurs en mensen uit allerlei maatschappelijke organisaties 200 projecten. De ingezamelde steun tijdens de Warmste Week zal over deze projecten verdeeld worden. Sociaal-culturele organisaties staan - als meesters in samenleven - steevast met beide voeten in de samenleving. Ze weten als geen ander wat er leeft bij mensen. Dat mentaal welzijn een groeiend maatschappelijk aandachtspunt is, is niet nieuw voor hen. Voor meerdere organisaties is dit ook hét speerpunt van hun werking. Het is dan ook weinig verrassend dat ongeveer 20 initiatieven uitgaan van erkende sociaal-culturele organisaties.

Op de website van de Koning Boudewijnstichting vind je de lijst met projecten die gesteund zullen worden.

DWW Thema oproep 2021
Naast heel wat jeugdwerk- en welzijnsinitiatieven zien we originele projecten van onder andere vzw Zijn - Beweging tegen Geweld, Pax Christi Vlaanderen, Gezin en Handicap, Bond zonder Naam, Pasform, Uilenspel, Enchanté en FMDO. De Federatie duimt mee voor een succesvolle Warmste Week zodat al deze knappe sociaal-culturele praktijken in 2022 gerealiseerd kunnen worden.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart