header handjes

Dreigt artistieke vorming weer het ondergeschoven kindje te worden?

Artistieke vorming mag geen extraatje zijn. Degelijk onderwijs richt zich op de volledige ontwikkeling van de mens. De waarde van kunst is net: een open blik creëren, verwondering oproepen, creativiteit stimuleren en kritisch denken. Skills die op de arbeidsmarkt relevant kunnen zijn, maar los daarvan ook bijdragen aan de zelfontplooiing van elk kind. Laat ons dat niet op het spel zetten, vraagt ook De Federatie aan Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vernieuwde eindtermen geschrapt: artistieke vorming weer aan zijden draadje

Boeken meisje kleiner
Het gaat op en af. De vernieuwde eindtermen voor het secundair onderwijs waren nog maar net geïnstalleerd of ze werden alweer vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Via de sleutelcompetentie ‘cultureel bewustzijn en culturele expressie’ was de aandacht voor kunst en cultuur nochtans verzekerd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt artistieke vorming nu opnieuw onder in ‘complementaire uren’ waardoor keuzevrijheid centraal staat. Waardoor niet elke jongere automatisch in contact zal komen met het artistieke.
Het Gemeenschapsonderwijs GO voorziet wel één uur artistieke expressie per graad in zijn lessentabellen.

'Waarom cultuur in het onderwijs geen optie mag zijn'

Waarom wordt kunst en cultuur niet voldoende naar waarde geschat? Waarom is niet inzetten op cultuurbeleving een verarming voor onze jeugd en maatschappij? Onderzoeker aan de KUL en directeur van Muziekmozaïek Filip Verneert schreef hierover een opiniestuk in Knack, onder de noemer 'Waarom cultuur in het onderwijs geen optie mag zijn.

Dit pleidooi kracht bijzetten? Teken dan deze open brief aan dhr. Boeve.

Je verder verdiepen in dit debat? Lees ook het persbericht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en dit nieuwsbericht uit De Morgen: ‘Tactiek om ons buitenspel te zetten’.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke