header handjes

Vijftal organisaties in een nieuw jasje

2019 was voor veel organisaties in de sociaal-culturele sector een bewogen jaar. Eind september werd het nieuwe regeerakkoord afgerond. Daarnaast moesten de organisaties ook een beleidsplan indienen eind december en voor sommige organisaties was 2019 ook het jaar waarin ze in een remediëringstraject zaten. Voor een aantal organisaties betekende 2019 ook het jaar waarin ze besloten hun naam te veranderen. Zo gaan in 2020 het Rodenbachfonds, de Unie van Turkse Verenigingen, FMDO en FAAB met een nieuwe naam door het leven. Maar ook voor Femma en De Federatie Wereldvrouwen was 2019 een spannend jaar. Zij besloten om vanaf 2021 samen te smelten tot één sterke, superdiverse vrouwenbeweging.

Rodenbachfonds wordt Cultuurlab Vlaanderen

De zoektocht om van het Rodenbachfonds opnieuw een sociaal-culturele organisatie te maken met de blik op de toekomst en geworteld in de hedendaagse Vlaamse samenleving, begon zo’n tien jaar geleden. Veranderen en durven veranderen, vraagt tijd. 2019 is het jaar waarin ze de vruchten van deze denkoefening kunnen plukken: ze zijn erin geslaagd om het stoffig geworden Rodenbachfonds om te vormen tot een hedendaagse organisatie, met een frisse uitstraling en een vernieuwde dynamiek. Cultuurlab Vlaanderen is geboren. 

De unie van Turkse verenigingen vormt zich om tot Bindus

De unie van Turkse verenigingen is gegroeid uit de behoefte van de Turkse gemeenschap om volwaardig deel uit te maken van onze samenleving. Waar de unie zich in de beginjaren voornamelijk richtte op de Turkse gemeenschap, bereiken zij de laatste jaren een veel diverser publiek. De keuze om diverse lidverenigingen te overkoepelen, ongeacht hun etnische achtergrond, herkomst, religie of levensbeschouwing diende zich ook te reflecteren in de nieuwe naam. Gezien verbinden een essentieel element is van de werking gaat de organisatie sinds kort door het leven als Bindus

FAAB wordt Sankaa

Ook FAAB veranderde onlangs van naam. FAAB startte in 2000 als kleine Ghanese koepel (Ghanaba) die later uitgroeide tot FAAB en sinds kort omgedoopt werd tot Sankaa.

SANKAA is een democratische en pluralistische sociaal-culturele vereniging.  Ze overkoepelt zowel verenigingen verbonden met de Afrikaanse gemeenschappen als verenigingen met een thematische werking. Alle lidverenigingen hebben Afrika als grootste gemeenschappelijke deler en zijn actief in Vlaanderen en Brussel. Ze werken rond het versterken van kansengroepen, samenleven in diversiteit, wereldburgerschap & solidariteit.

FMDO evolueerde de laatste 12 jaar naar een mondiale federatie

Ook FMDO, een van oorsprong Marokkaanse koepelorganisatie, wijzigde onlangs haar naam. Deze organisatie ging tot op heden nog door het leven als Federatie voor Marokkaanse en mondiale democratische organisaties. Sinds 2007 is deze organisatie al bezig met een mondialiseringsproces. Vandaag overkoepelt FMDO verenigingen en mensen uit alle uithoeken van de wereld (Congo, Nepal, Marokko, Afghanistan, Filipijnen, Egypte, Turkije, Somalië, …). Omdat FMDO zo'n diverse achterban bereikt besloten ook zij hun naam te wijzigen zodat de naam de lading ten volle dekt. Sinds kort gaan zij door het leven als Federatie van Mondiale Democratische Organisaties.

Federatie Wereldvrouwen en Femma worden één sterke, superdiverse vrouwenbeweging

Vanaf 2021 worden de Federatie Wereldvrouwen en Femma één organisatie. Beide organisaties vonden elkaar met eenzelfde doel voor ogen in deze diverse samenleving. Ze dagen vrouwen uit om zich via lokale activiteiten met elkaar te verbinden, tijd te maken voor vrije tijd en kracht te vinden in elkaar om zich te ontplooien in onze samenleving. Vanaf 2021 gaan ze samen ten volle hun sociaal-culturele dromen realiseren. Meer info vind je hier.