header handjes

Femma wint Ultima Sociaal-Cultureel Werk

Femma is een sociaal-culturele vrouwenorganisatie die door vrijwilligers gedragen wordt. De vereniging heeft momenteel 52.000 Femmaleden in 735 Femmagroepen en kan rekenen op 6.500 vrijwilligers, met wie ze jaarlijks meer dan 30.000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten organiseert.  De verenigingen kan op een rijke traditie bogen en heeft meer dan ooit de vinger aan de (vrouwelijke) pols. Daarvoor wordt ze nu beloond met Ultima, een Vlaamse Cultuurprijs.

Femma Kreeg Een Ultima

Femma: een rijke geschiedenis en een schitterende toekomst

Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Gedreven door rechtvaardigheid en solidariteit bouwt de vereniging aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. Femma is een eigentijdse en eigenzinnige vrouwenorganisatie met een duidelijke visie op mens en samenleving.  In haar bijna honderdjarige geschiedenis heeft Femma -voorheen KAV- vooral ingezet op de ondersteuning van vrouwen in hun dagelijks leven thuis. Daarnaast heeft ze ook voortdurend strijd geleverd om de positie van de vrouw in de samenleving te verbeteren.
Femma is open en gastvrij, trekt een diverse waaier van vrouwen aan (qua leeftijd, opleiding, beroep, etnisch-culturele achtergrond) en werkt samen met vrouwenorganisaties hier en elders in de wereld. In 2016 richtte ze de eerste echte superdiverse groep op. Haar diversiteitsbeleid werd in 2016 verzilverd met een diversiteitslabel dat voor twee jaar werd toegekend. 
Organisaties en bedrijven vragen Femma om expertise te delen, zoals over het nieuwe werken, evenwichtig en kwaliteitsvol combineren, onlinecommunicatie, impactgerichte en participatieve beleidsvoering, superdivers werken. Dankzij Femma discussiëren en reflecteren politici, journalisten, denktanks en andere middenveldorganisaties over evenwichtig en kwaliteitsvol combineren van betaalde en onbetaalde arbeid. De Raad van Bestuur van Femma besliste dat de vereniging in 2019 een jaar lang zal experimenteren met de dertigurige werkweek.

Uit het juryrapport

"De vereniging Femma is erin geslaagd om te blijven evolueren en zichzelf steeds heruit te vinden, zodat de organisatie zelfs na honderd jaar nog steeds sociaal-cultureel relevant is en vandaag op de kaart staat. Nog belangrijker dan haar durf om te evolueren in look & feel, is dat de vereniging is blijven nadenken over de rol van de vrouw in de maatschappij en dat ze daarin enorme stappen heeft gezet. Femma kon tot voor kort oubollig genoemd worden, maar is er toch in geslaagd om heel sterk aan te sluiten bij wat er vandaag leeft. Het is tegenwoordig een sterke organisatie die het feministische discours onderhoudt en op die manier een scherp profiel heeft. Femma richt zich nog steeds tot de basis (vrouwen), maar door actuele thema’s te laten terugkomen in hun activiteiten (bv. koken met seizoensgroenten of vegetarisch koken) wordt die basis doordrongen van nieuw gedachtegoed. Daarnaast werkt de vereniging ook rond ‘zachtere’ thema’s zoals zingeving, stilte en duurzaamheid."
Femma is tegenwoordig een sterke organisatie die het feministische discours onderhoudt en op die manier een scherp profiel heeft.
Uit het juryrapport
"Femma gaat bewust de discussie aan over de taakverdeling tussen mannen en vrouwen, of over de balans tussen werk en gezin, maar doet dat op een niet vijandige of polariserende manier. Tegelijk durft Femma sterke politieke stellingen in te nemen over thema’s als arbeidsduurverkorting, uitsluiting in de samenleving of tewerkstelling. Er is nood aan organisaties die zulke positieve alternatieven voorstellen. Femma is daarbovenop consequent en zet haar woorden resoluut om in daden, door bijvoorbeeld de dertigurige werkweek in te voeren voor haar eigen personeel. De inspanningen van Femma om haar publieksbereik te verbreden en te verdiepen levert nog moeizaam resultaat op, maar hopelijk houdt Femma de inspanningen vol om zo het positieve transitieproces naar zo veel mogelijk lokale afdelingen te laten doorsijpelen." BRON: https://www.ultimas.be/laureaa... De Federatie wenst onze nieuwe sociaal-culturele Ultima van harte proficiat!