header handjes

Gezocht! Onafhankelijke deskundigen voor de SARC

Vanaf september 2024 start de SARC - de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - aan een nieuwe termijn. Daarvoor zijn ze op zoek naar heel wat onafhankelijke deskundigen, zowel voor de algemene raad, als voor de sectorraden Media, Sport, Kunsten en Erfgoed én Sociaal-Cultureel Werk. Wie zich kandidaat wil stellen, kan dit doen tot uiterlijk 30 juni.


De SARC is samengesteld uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld - waaronder ook De Federatie - en uit onafhankelijke experts. Zij werken samen aan adviezen over alle strategische kwesties die met de betreffende beleidsdomeinen te maken hebben. Concreet kunnen deskundigen zich kandidaat stellen om lid te worden van:
  • de Algemene Raad: Deze raad geeft advies over alle thema’s die verschillende beleidsvelden aanbelangen en plaatst ze in een ruimer maatschappelijk kader. De Algemene Raad verzorgt ook de coördinatie van de adviezen van de sectorraden. Voor de Algemene Raad zoekt men concreet vier onafhankelijke deskundigen, waaronder de voorzitter.
  • één van de vier sectorraden. Zij zijn autonoom bevoegd en geven rechtstreeks adviezen over hun specifiek beleidsveld. Er is een sectorraad voor
De onafhankelijke deskundigen in de Algemene Raad worden voorgedragen op basis van een gemeenschappelijk voorstel van de minister bevoegd voor Cultuur, de minister bevoegd voor Media en Jeugd en de minister bevoegd voor Sport. De onafhankelijke deskundigen in de sectorraden worden voorgedragen op voorstel van de minister die bevoegd is voor de sector.
Als onafhankelijke deskundige word je voor een termijn van vier jaar benoemd door de Vlaamse Regering.

Meer weten over wat de SARC doet en wat jouw rol kan zijn? Bekijk dan het bovenstaande filmpje of kijk op de website van de SARC.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart