header handjes

Het Bovenlokaal Cultuurdecreet op de werkbank

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking

Deze lente is er een evaluatie van het Bovenlokale Cultuurdecreet op komst. Wat kan dat betekenen voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten? De Federatie pleit voor eenvoud, laagdrempeligheid en oog voor kleinere vrijwilligersorganisaties. Niet alleen door bijsturing op de huidige projectlijn, maar ook via uitbreiding met een extra light-lijn. Hier onze suggesties op een dienblaadje.

Jambon houdt woord

“We willen het decreet herbekijken om er iets werkbaars van te maken,” stelde Minister-president Jan Jambon deze zomer onomwonden in ons Wascabi-magazine. En hij houdt woord. In de jongste Beleidsbrief Cultuur staat zwart op wit dat de administratie overgaat tot evaluatie en indien nodig een voorstel van optimalisatie uitwerkt. Een actie die we toejuichen. De Federatie houdt de shift in het (bovenlokale) cultuurlandschap immers al een tijdje in de gaten. Dit decreet, op volle kracht sinds 1 januari 2019, ambieert cultuurparticipatie en bovenlokale cultuurwerking. Afgelopen maanden dienden 380 organisaties een projectaanvraag in gespreid over 3 rondes. 99 ervan kregen subsidie. Benieuwd hoe de overheid hier zelf naar kijkt.

De blik van De Federatie

  1. Een én én verhaal: de lat ligt te hoog. De dossierlast is niet min... Er is een waslijst van voorwaarden, nl. bovenlokale uitstraling hebben, samenwerken, aan 2 functieduo's voldoen, liefst vernieuwend en rekening houdend met prioriteiten, zakelijk sterk, enz. Veel ineens dus.
  2. De tijd tussen aanvraag en uitvoering te lang: indieners zijn genoodzaakt ver vooruit te denken (een half tot soms volledig jaar), terwijl de beslissing lang op zich laat wachten. Dat fnuikt het enthousiasme.
State Of The Region 3 Torhout Zaalzicht
3. Het aandeel van SCW en AK kan omhoog: nu is er te weinig perspectief voor amateurkunsten en sociaal-culturele vrijwilligersinitiatieven glippen te vaak tussen de mazen van het net. We zijn zeker bekommerd om de kleinere, niet-professionele organisaties. Daarnaast verdienen vormingspluscentra hier hun plek.
4. Stimuleer nieuwe spelers om aan de horizon te komen piepen. We zien vooral gevestigde waarden. Waar zitten al die actoren die op het tussenniveau opereren? Breng ze aan de oppervlakte via gepaste stimuli.
5. Vereng een project niet tot nieuwe outcome. Investeren in de basiswerking van ambitieuze spelers verdient evengoed een ruggensteun. Dit zijn in een notendop onze belangrijkste bekommernissen. Ze zijn gebaseerd op cijferanalyse, gesprekken met ledenorganisaties en de stem van honderden deelnemers op State of the Region. Samen met de Vlaamse overheid zoeken we graag naar verbetering. Want we geloven in dit decreet. Het speelt in op een geografisch tussenniveau en prikkelt om denkkaders te verruimen. Vandaar onze dubbele aanbeveling.
Reserveer 1 miljoen voor wat er al aan initiatieven met ambitie is
De Federatie
Welke Hulp Nodig State Aarschot

Een fijne kam en extra shampoo

Het is tijd om met de fijne kam door de bestaande projectlijn te gaan. We pleiten voor vereenvoudiging, helder taalgebruik en minder criteria binnen de huidige projectlijn. Daarnaast zien we heil in een extra light-lijn. Een financiële impuls voor kleinere bovenlokale initiatieven die ambitieus zijn en willen groeien.
Ons voorstel: Reserveer 1 miljoen (zowat 140 x 7.000 euro) als hefboom voor bestaande bovenlokale kiemen. Focus daarbij niet zozeer op samenwerking of vernieuwing, maar geef net zuurstof aan de fundamenten. Tot de scope behoren dan werkingen van en voor burgers die leiden tot een inhoudelijke of zakelijke verbetering. Per slot van rekening verwachten we een oplossing voor organisaties die op dit moment in geen enkel vakje passen, maar een jarenlange waardevolle culturele werking kunnen aantonen. Zo niet dreigt een verschraling van onze sector als onbedoeld gevolg van de jongste bestuurshervormingen.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke