header handjes

Het verenigingsleven ontzorgen: de ambitie van het digitaal Verenigingsloket

Op 21 oktober 2021 lanceerde de Vlaamse overheid het digitale Verenigingsloket. Administratieve overlast beperken, het verenigingsleven ondersteunen, versnippering van informatie tegengaan, … zijn slechts enkele ambities die de Vlaamse overheid met dit digitale loket wil realiseren. De kiem van dit loket is terug te vinden in het regeerakkoord 2014-2019. Afgelopen jaren is samen met een aantal externe partners -waaronder De Federatie- hard gewerkt om dit concept vorm te geven. Om dit digitaal loket verder uit te bouwen, wil de Vlaamse overheid nu lokale besturen en het verenigingsleven actief betrekken bij het ontwikkelingsproces.

Een hordeparcours van loket naar loket

“Vandaag is een vereniging besturen nog te vaak een formulierenmarathon of een hordeparcours van loket naar loket. Daarom willen we een digitaal platform uitbouwen dat de gebruikservaring voor verenigingen verbetert”, zei minister-president Jambon op het lanceringsmoment eind oktober. Met dit digitale loket wil de Vlaamse Overheid de communicatie tussen dienstverleners, zoals lokale besturen en het verenigingsleven vereenvoudigen. Verenigingen moeten namelijk vaak bij verschillende diensten en overheden aankloppen voor bepaalde procedures en toelatingen. Om dit te vereenvoudigen heeft de Vlaamse overheid een budget van 2,85 miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van een digitaal platform.
Vandaag is een vereniging besturen nog te vaak een formulierenmarathon of een hordeparcours van loket naar loket
Minister-president Jan Jambon

Administratieve overlast?

Voor organisaties zich op hun kerntaken kunnen focussen moeten ze eerst allerhande toelatingen, aanvragen en procedures doorlopen. Een toelating voor het gebruik van de openbare ruimte, het aanvragen van een werkingssubsidie, een aanvraag voor materiaal bij de uitleendienst, een toelating voor het spelen van muziek of het verkopen van eten, … Om die papiermolen eenvoudiger te maken, wil de overheid werk maken van het verenigingsloket. “Zodat Vlaamse verenigingen straks in elke dorpsstraat terecht kunnen op één digitale plek”, aldus Jambon.

Geschoeid op eerdere ervaringen

Voor het Verenigingsloket (ook wel V-loket genoemd) beroept de Vlaamse overheid zich op de kennis en ervaring die ze eerder opdeed met digitaliseringsprojecten als ‘Mijn Burgerprofiel’ en het ‘e-loket voor ondernemers’. Net als deze platformen moet het Verenigingsloket een portaal worden waarop verenigingen (ook feitelijke) al hun gegevens, aanvragen, reservaties, meldingen of attesten kunnen raadplegen. Dat wil de Vlaamse overheid doen in samenwerking met lokale besturen en andere overheden door hun bestaande toepassingen in een centrale toepassing te integreren. Een beveiligde databank zorgt ervoor dat gegevens bewaard worden zodat een vereniging niet steeds dezelfde informatie moet ingeven wanneer ze met verschillende overheden in contact komt.

Denk mee na over het digitaal Verenigingsloket

Tijdens twee webinars lichtte de Vlaamse overheid recent de ambities toe. Als één van de externe sprekers ging De Federatie dieper in op de meerwaarde die het digitaal Verenigingsloket zou kunnen bieden voor het verenigingsleven. Je kan de webinar voor verengingen hier herbekijken en deze voor lokale besturen hier. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de noden van de organisaties en de lokale besturen zelf, wil de Vlaamse overheid hen actief betrekken bij het ontwikkelingsproces. Daarom lanceerde ze eind oktober een online participatieplatform waar geïnteresseerde verenigingen en lokale overheden de uitvoering van het project van nabij kunnen volgen en rechtstreeks feedback en ideeën kunnen aanreiken. Dat niet alle verenigingen al helemaal mee zijn op de digitale snelweg, is alvast een bezorgdheid die De Federatie aankaart.
Digitaal verenigingsloket

Jouw feedback is waardevol. Schrijf je hier in op het participatieplatform. Je kan er commentaar geven op reeds bestaande stellingen en nieuwe ‘pijnpunten’ toevoegen.