header handjes

HIVA onderzoekt beleidsparticipatie nieuwe Vlamingen

donderdag 16 maart 2017

In de loop van 2016 verrichtte het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur onderzoek naar beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen. De onderzoekers gingen na hoe de participatie van personen van buitenlandse herkomst aan het Vlaamse beleid gemaximaliseerd kan worden.

Geen ’one size fits all’

De onderzoeksopdracht werd uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Overheid, het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) en sociaal-culturele beweging De Wakkere Burger. Zij toetsen de bestaande situatie aan een aantal goede praktijken om zo te komen tot een enkele concrete aanbevelingen om die beleidsparticipatie te bevorderen. De onderzoekers belichten enkele concrete praktijken in zowel binnen- als buitenland: De Genks uit Genk, Antwerpen aan het Woord, Democracy Os uit Argentinië en het Landelijk Overleg Minderheden uit Nederland. De onderzoekers stelden vast dat één algemeen toepasbaar model niet bestaat. Op maat werken van de doelgroep, het doel dat je wil bereiken goed omschrijven, het participatieniveau dat je nastreeft in kaart brengen: het zijn belangrijke voorwaarden voor succes.

Enkele aanbevelingen op een rijtje

Concreet formuleerden de onderzoekers een aantal aanbevelingen op basis van de sterktes en zwaktes in huidige praktijken van beleidsparticipatie:
  • het ontwikkelen van een duidelijke visie op beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst;
  • bouwen op een sterk etnisch-cultureel middenveld en deze erkennen en ondersteunen als centrale actor in beleidsparticipatie en eventueel hervormen waar nodig;
  • het creëren van koppeling en uitwisseling tussen het lokale en centrale niveau;
  • het ondernemen van een continue verbredingsoefening en het betrekken van nieuwe mensen in beleidsparticipatie;
  • het combineren van vertegenwoordiging en rechtstreeks bereik van de doelgroep;
  • het inzetten op brugfiguren als cruciale schakel tussen het beleid en de praktijk.  Drie beleidsmaatregelen
Uit deze zes aanbevelingen distilleren de onderzoekers ook drie concrete beleidsmaatregelen of -acties:
  • de onderzoekers bevelen een dubbele hervorming aan in het middenveld, met name het uitkristalliseren van hybride rollen van het Minderhedenforum en de etnisch-culturele federaties (en hun lokale afdelingen en groepen) door een duidelijk wetgevend en financieringskader te creëren voor beleidsparticipatieve werking van verenigingen én het verbreden van mogelijke actoren die door het Minderhedenforum als koepel kunnen gevat worden;
  • de onderzoekers stellen de creatie van lokale beleidsantennes voor, die informatie in twee richtingen kanaliseren: enerzijds participatieve input signaleren van onderuit naar het centrale niveau en anderzijds beleidsprocessen op het centrale niveau terugkoppelen naar het lokale niveau;
  • de onderzoekers stellen dat naast beleidsparticipatie via vertegenwoordiging, het ook wenselijk is om complementair trajecten op te zetten om rechtstreekse dialoog tussen burgers en centrale beleidsmakers te stimuleren.
Wil je het onderzoek nalezen? Download het document hier. 

Meer info?

Aarzel niet Hannes te contacteren.

Hannes Renglé