header handjes

Infomoment werking lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme

Sinds de zomer 2021 is er een decretaal kader voor deelname van o.a. sociaal-culturele organisaties aan "lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme" (LIVC R). Een LIVC R is een multidisciplinair casusoverleg, onder leiding van de burgemeester, dat als doel heeft om terroristische misdrijven te voorkomen door vroegtijdig signalen van radicalisering te bespreken en, indien noodzakelijk, een geïndividualiseerd opvolgingstraject uit te werken.

Sinds juni 2021 kunnen ook sociaal-culturele organisaties aangesproken worden om deel te nemen aan een lokale integrale veiligheidscel. Deelname is niet verplicht, maar als je als professional niet wenst deel te nemen moet je dit wél verplicht motiveren. Een aantal sociaal-culturele organisaties gaf al aan bezorgd te zijn over de concrete uitwerking van dit decreet. Een bezorgdheid die ook gedeeld wordt in de sport- en de jeugdsector.
Daarom organiseren we samen met de sport- en de jeugdsector op 20 januari van 10u tot 11u30 een online infosessie over deze thematiek. Maarten De Waele (VVSG) zal de werking van een LIVC R en het regelgevend kader toelichten. Hij voorziet vervolgens ook voldoende tijd om vragen te beantwoorden. Aansluitend op dit infomoment (11u30 tot 12u) gaan we met de aanwezige sociaal-culturele organisaties (zonder de sport- en de jeugdsector) dieper in op de eventuele rol die onze sector hierin kan spelen en hoe je hier als organisatie kan mee omgaan.

Je kan hier de presentatie van het infomoment bekijken. Bekijk het integrale infomoment hier.