header handjes

Innovatie Mechanisme: subsidielijn voor innovatie in cultuur

Op 15 september lanceerde de Vlaamse Regering het Innovatie Mechanisme: een nieuwe subsidielijn waarmee cultuurwerkers en organisaties financiële steun kunnen krijgen voor het versterken van hun innovatiecapaciteit en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Nieuwe subsidielijn vanaf 15 september

Om de culturele sector na corona een doorstart te laten maken, heeft minister van Cultuur Jambon een bijkomend pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt in het kader van de Taskforce Cultuur. Zo wordt 5 miljoen euro voorzien om de culturele sector een meer innovatieve koers te laten varen. De coronacrisis heeft bestaande culturele businessmodellen sterk onder druk gezet. Maar tegelijk heeft het verschillende culturele sectoren op creatieve, innovatieve ideeën gebracht om inkomsten te verwerven. Om het innovatiepotentieel verder aan te wakkeren werd dus nu het ‘Innovatiemechanisme’ ingevoerd. Via dit mechanisme kunnen (sociaal-)culturele actoren een forfaitaire subsidie ontvangen om de weerbaarheid van hun verdienmodel te verhogen. Dit Innovatiemechanisme staat in eerste instantie open voor individuele culturele actoren en organisaties die minder dan 300.000 euro aan structurele subsidie ontvangen. De subsidie is gekoppeld aan een zelfevaluatietool. Via die tool kom je te weten waar mogelijke innovatiekansen liggen en kun je er actief op inspelen.
Denk bijvoorbeeld aan het origineel vernieuwen van producten, diensten, methoden, markten, organisatievormen, marketingmethoden en werkprocessen, of enkele eigenschappen daarvan. Innovatie betreft dus een vernieuwend idee, inclusief de exploitatie van dat idee.

Wat en wanneer?

In een eerste fase kun je een aanvraag indienen vanaf 15 september 2021 tot en met 1 december 2021 of tot de beschikbare middelen zijn uitgeput. In een tweede fase, vanaf 29 oktober 2021, kunnen ook organisaties een aanvraag indienen die meer dan 300.000 euro aan structurele steun ontvangen.
Het Innovatie Mechanisme is een eenmalige forfaitaire subsidie die dient om kosten voor diensten en/of lonen te dekken, verbonden aan de innovatie van je businessmodel. Investeringen en afschrijvingen zijn altijd uitgesloten. De subsidie bedraagt 7500 euro voor een organisatie en 2750 euro voor een eenmanszaak of loontrekkende. Om de nieuwe subsidielijn toe te lichten, organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met Cultuurloket een webinar dat je hier kan herbekijken.

Wie komt er in aanmerking voor deze subsidie? Wat zijn de voorwaarden en hoe kan je deze subsidie aanvragen? Op de website van CJM kan je alle informatie terugvinden.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart