header handjes

Intussen in de afdeling Relance voor Cultuur

De cultuursector door de crisis loodsen. Ook in de komende periode zijn daar economische maatregelen voor nodig. Cultuurminister Jambon liet enkele mensen nadenken over bijsturingen op korte en langere termijn. Het resultaat hiervan laat nog op zich wachten, maar in het Vlaams parlement lichtte hij al een klein tipje van de sluier. Intussen evalueert CD&V de Cultuurpremie negatief.

Cathy Coudyser

Cathy Coudyser (N-VA)

Eind 2020 riep het departement Cultuur, in afspraak met de minister, enkele mensen samen om te brainstormen over relancemaatregelen die op korte termijn nog moeten worden genomen. Vervolgens zou ook moeten worden nagedacht over maatregelen voor de middellange termijn. Op 11 februari doorbrak Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) de stilte hierover in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. De minister-president gaf inkijk in een aantal aspecten van de oefening die nu bezig is.

Eerst de korte termijn

Een werkgroep nam de huidige fiscale en economische steunmaatregelen onder de loep, ging na of hier nog verbeteringen nodig waren en nieuwe initiatieven konden worden gelanceerd. Het vizier was zowel op het Vlaamse als op het federale niveau gericht. Basis voor de oefening was een document van de UNESCO: ‘Culture in Crisis, Policy Guide’ . Drie uitgangspunten stonden centraal:
  • De directe ondersteuning en voortzetting van de job
  • Tegemoet komen aan liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen in de sector
  • De sector “future proof” maken door de competitiviteit te versterken

Vlaanderen: communicatie en Vlaio

Wat de Vlaamse bevoegdheden betreft, kreeg de minister een twintigtal voorstellen op zijn werktafel. Hij lichtte alvast twee tipjes van de sluier. De bestaande maatregelen moeten beter worden gecommuniceerd, aldus Jambon. Verder rekent hij op het optimaliseren van een aantal Vlaio-instrumenten, zodat deze breder toepasbaar zijn in onze sectoren. Voor dit laatste voerde Vlaio een impactmeting uit, die op 23 februari zou zijn afgerond. Van hieruit wil de minister-president naar de regering met het wenslijstje.
“Ik heb geen onredelijke of onhaalbare voorstellen gezien. Ik zal de zaken verdedigen bij de Vlaamse Regering”
minister-president Jan Jambon – Commissie Cultuur 11 februari

Federaal: de geefcultuur aanwakkeren

Voor de besprekingen met de federale regering, staan - naast het kunstenaarsstatuut en de tax shelter - ook de fiscaal aftrekbare giften hoog op de agenda. De drie gemeenschapsministers voor cultuur zijn het er alvast over eens dat de federale overheid geen andere erkenningscriteria mag hanteren om te bepalen wie al dan niet aan cultuur doet. Voor De Federatie is het inderdaad belangrijk dat deze kortsluiting zo snel mogelijk wordt weggewerkt. We rekenen, samen met de gemeenschappen, op een oplossing door de bevoegde federale minister van financiën Van Peteghem (CD&V).

CD&V: “Cultuurpremie onzorgvuldig besteed”

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) vroeg zich de afgelopen periode in de Cultuurcommissie geregeld af of de uitwerking van de Cultuurpremie het beoogde doel wel zou bereiken. Tussen november en januari konden organisaties en cultuurwerkers een premie (tussen 2.000 en 20.000 euro) aanvragen om een activiteit te bekostigen. Ongeveer 7.000 activiteiten kregen op die manier samen 35 miljoen euro. “Wij vragen ons af of dit geld wel is terechtgekomen bij de sectoren en de doelgroepen waar de nood het hoogst is. Ik stel bijvoorbeeld vast dat de kunstensector goed bedeeld is, terwijl er amper initiatieven uit de brede sociaal-culturele sector bij de begunstigden terug te vinden zijn”, zo evalueerde Van de Wauwer in De Morgen van 22 februari het initiatief.
Orry Van De Wauwer

Orry Van de Wauwer (CD&V)