header handjes

Jambon keurt vijftigtal dossier talentontwikkeling goed

Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

Via projectsubsidies talentontwikkeling moedigt Minister van Cultuur Jambon artistiek talent aan om zich verder te ontplooien. In december kregen 54 aanvragers nog een toelage. Goed voor een totaalbedrag van 266.070 euro. 2023 is het laatste jaar waarin muzikanten, schrijvers, danser, theatermakers, enzovoort een aanvraag kunnen indienen.

Volgende indienkans

Noteer alvast in je agenda. De volgende en laatste kansen om financiële steun te krijgen voor projecten talentontwikkeling zijn 15 april of 15 september 2023. Daarna verdwijnt deze experimentele subsidielijn. Het decreet amateurkunsten wordt in namelijk in z'n totaliteit herzien. De ontwerpteksten liggen op dit eigenste moment op de schrijftafel. Onder licht voorbehoud kunnen we stellen dat in 2024 nieuwe spelregels zullen gelden. De Lessons learned van de projecten talentontwikkeling worden meegenomen in de bijsturing van het decreet amateurkunsten. Later meer daarover. Nu eerst een evaluatie van de huidige situatie.
Tuba muziek

Talent in volle ontwikkeling

Tot 15 september 2022 konden amateurkunstenaars, groepen en verenigingen voor de derde keer op rij een toelage talentontwikkeling aanvragen. Dat gaat om een bedrag van maximum 10.000 euro voor een project van 1 of 2 jaar. Wie middelen krijgt, kan zich vanaf 1 januari bijvoorbeeld met behulp van professionele kunstenaars of een academie, verder bekwamen in zijn of haar kunstdiscipline of extra inzetten op ondersteuning en omkadering zoals promotiewerking en publiekswerking. De projectregeling talentontwikkeling is vrij nieuw. Bij de lancering in 2021 dienden meteen 147 aanvragers een projectaanvraag in. 59% kreeg toen groen licht. Na een evaluatie werd meteen overgegaan tot een extra indienmoment per jaar. En lichtjes andere ‘spelregels'. Dit resulteerde in 119 nieuwe aanvragen en 50% goedkeuringen. Deze keer staat de teller op 135 ontvankelijke dossiers waarvan er 54 (of 40%) met een toelage van start kunnen gaan. Qua aantal goedkeuringen zien we een dalende trend. Ook het toegekende totaalbudget volgt die evolutie. Anderzijds vult deze subsidielijn een bestaande nood aangezien zelfs halfjaarlijks meer dan honderd dossiers de weg naar financiële steun vinden.

Evolutie aantal ingediende en goedgekeurde dossiers talentontwikkeling

  • Ronde 1: 440.179 euro besteed; 147 aanvragen – 87 goedgekeurd = 59%
  • Ronde 2: 317.000 euro besteed ; 119 aanvragen – 59 goedgekeurd = 50%
  • Ronde 3: 266.070 euro besteed; 135 aanvragen – 54 goedgekeurd = 40%

De nood aan ondersteuning is duidelijk groot.

Wie vaart wel bij deze projectmiddelen?

Opnieuw scoren muzikanten, muziekgroepen en -verenigingen hoge toppen. Daarnaast laten schrijvers en woord zich opmerken. Beeldende kunsten en toneel liggen qua goedgekeurde dossiers in elkaars verlengde en verder kregen enkele multidisciplinaire projecten een toelage. Dit betekent eveneens dat dans, fotografie of koorzang deze keer wat ondervertegenwoordigd zijn in dit rijtje.

Verdeling van de 54 goedgekeurde projecten, aangevraagd in december 2022:

  • 77% voor muziek
  • 22% schrijven/woord
  • 13% beeldende kunst
  • 11% theater
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke