header handjes

Jambon vrijwaart getroffen cultuursector van bijkomende besparingen

Eén zin -tussen de spreekwoordelijke soep en de patatten- in de Commissie Cultuur van donderdag 30 september trok onze bijzondere aandacht: "We gaan niet besparen op cultuur". Cultuurminister Jambon bevestigde dat de cultuursector niet gevat wordt door de besparingen die de Vlaamse regering voor 2022 voorziet. Helemaal niet onbegrijpelijk, na twee turbulente Covidjaren en temidden de heropstart/doorstart die nog geruime tijd veel inspanningen van onze organisaties zal vragen. Niet onbegrijpelijk dus, maar wel een uiterst belangrijk signaal.

200604 Wascabi De Federatie Jan Jambon 16

Vlaams cultuurminister Jan Jambon

"Ik vind het net heel sterk dat de minister-president voor de eerste keer – en ik buig daarvoor nederig het hoofd – in een besparingsoperatie de cultuursector heeft weten te ontzien. Ik vind dat waanzinnig goed. Dat betekent dat men binnen de Vlaamse Regering goed weet dat de cultuursector heel zwaar heeft afgezien, dat daar stilaan het vet van de soep is na de zoveelste besparingsoperatie." Het was Vlaams parlementslid Stephanie D'Hose (Open Vld) die tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag de minister-president hiervoor feliciteerde. Deze bevestigde enkele minuten later: "We gaan niet besparen op Cultuur, maar dat wil niet zeggen dat in de nieuwe periodes die er nu aankomen, waar bijvoorbeeld kunstinstellingen hun dossiers indienen, geen verschuiving gaat gebeuren van toezegging van de middelen. Dat is dan weer iets anders. Maar de pot waarover we beschikken om het cultuurbeleid in dit land, in Vlaanderen, gestalte te geven, zal ongeveer een van de enige posten in onze begroting zijn waar niet op ingebonden wordt". Voilà, het grote woord was er uit, na de septemberverklaring en de presentatie van de krachtlijnen van de begroting van enkele dagen voordien.

Cultuursector in het centrum van de covid-storm

Dat de cultuursector in het oog van de storm midscheeps werd getroffen door corona, hoeft geen betoog. Dat het vele van onze sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties de volgende maanden en jaren nog gigantische inspanningen zal kosten om de honderdduizenden vrijwilligers en de miljoenen deelnemers opnieuw in stevig vaarwater te helpen, is ook duidelijk. Ook de inspanning van onze sectoren tijdens het voorbije anderhalf jaar werd tijdens Wascabi door alle beleidsverantwoordelijken geroemd. In een panelgesprek met Joachim Pohlmann, de kabinetschef cultuur van minister Jambon, wees Dirk Verbist (De Federatie) er nog op hoe belangrijk het is om 2022 te laten starten met een stabiele subsidiebasis, om van daaruit zeer gerichte inspanningen te doen voor noodlijdende organisaties en belangrijke maatschappelijke noden waar onze sector een rol in speelt. Het was 3 september en Pohlmann kon toen niets voorspellen. Vandaag, een maand later, blijkt dat minister Jambon dit samen met de Vlaamse regering terdege besefte.

De kleine cijfertjes

Uiteindelijk zal vanaf de tweede helft oktober de cultuurbegroting in detail uitgewerkt zijn. Pas dan zal concreet duidelijk zijn welke opties minister Jambon binnen zijn begroting voorstelt aan het Vlaams parlement.