header handjes

Jonge vrouwen verenigen zich in succesvolle Best Pittig-groepen: kaap van 1.000 leden overschreden

Het verenigingsleven niets voor jonge mensen? Ja, daaaag. Dat is buiten Best Pittig gerekend. Als gevolg van de toenemende vergrijzing waarmee veel verenigingen in Vlaanderen te kampen hebben, startte Markant vzw enkele jaren geleden met aparte groepen voor jonge vrouwen, voornamelijk twintigers en dertigers. Mondjesmaat, want het viel af te wachten of daar een reële behoefte voor bestond. De naam Best Pittig (gesigneerd ‘by Markant’) werd door de jonge vrouwen zélf gekozen; het logo – een vurig  rood chilipepertje – zette meteen de toon.

Intussen zijn er in Vlaanderen al een 30-tal Best Pittig-groepen en is de kaap van 1.000 leden zonet overschreden. De nieuwe initiatieven van Markant vzw rijzen als paddenstoelen uit de grond, meer en meer ook spontaan, op vraag van de jonge vrouwen zelf. 
Lees het hele persbericht hier.
Pittig
VROUWENNET

VROUWENNET

Hendrik I-lei 296
1800 Vilvoorde