header handjes

Kleine oogst bovenlokale projecten

Het decreet Bovenlokale Cultuurwerking dat mikt op de ontwikkeling en verspreiding van ‘bovenlokale projecten’ kende intussen een vijfde indienronde. Het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen neemt opnieuw een duik. Corona-distance speelt een rol, uiteraard. Of is er meer aan de hand?

State of the Region Genk Web Low 29

20x hoera

Kwantitatief gezien oogt het aantal aangevraagde en goedgekeurde projecten mager deze keer. 20 projecten krijgen subsidie, goed voor een totaal van 1.567.374 euro. 2/3de van de aanvragen die op 15 mei 2021 zijn ingediend, kon de beoordelingscommissie niet overtuigen.
Ronde na ronde wordt het stapeltje toegekende projecten kleiner. Van 34, over 27, naar 38 (toch een licht piekje), 24 en nu 20 projecten. Terwijl we toch mogen aannemen dat het decreet steeds bekender wordt? Het gebrek aan netwerkmogelijkheden door de covidpandemie heeft ongetwijfeld een negatief effect op samenwerkingskansen. Anderzijds moeten we ons toch blijven afvragen of de lat om in te dienen, vooral voor niet-professionele spelers, niet te hoog ligt? De goesting om in te dienen slinkt, merkt De Federatie uit haar dagelijkse contacten met het werkveld of tijdens State of the Region. Wij zien een mismatch tussen de verwachtingen (het verhoopte hoge potentieel aan nieuwe bovenlokale spelers) en de realiteit (zware dossierlast, lage cijfers).

Er vallen gaten

Hoog tijd om het tij te keren. De evaluatie van het decreet en operationele bijsturingen dit najaar zullen niets te vroeg komen. Laagdrempelige (gratis) kennismaking met deze subsidielijn, ook voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, blijft een absoluut aandachtspunt. Er vallen immers gaten als we er de geografische spreiding op na kijken. Keer op keer doen West-Vlaamse projecten het goed. Brussel maar ook Limburg halen moeilijker een subsidie binnen. Weinig bemoedigend. Zijn hier verklaringen voor? In het lijstje goedgekeurde projecten ontwaren we transversale kunstenfestivals, fijne erfgoedinitiatieven en verhoogde aandacht voor kwetsbare groepen. De slokop in deze vijfde ronde is het ‘Festival aan de Schelde’ met 370.000 euro. Aan de andere zijde van het continuüm: ‘Eden’ - een multimediaal event i.s.m. Avansa en een Roeselaars Kamerkoor - dat 7.000 euro ontvangt. Meer dan de helft ontvangt bedragen onder de 50.000 euro. Een duidelijke indicatie dat ook kleinere cultuuractoren op zoek zijn naar extra financiering. Grote dossiers vertonen dikwijls meerdere luiken, zoals: onderzoek naast een toonmoment, workshops naast lezingen, producties naast digitale ontwikkelingen. De functies ‘leren en participeren’ (eigen aan sociaal-cultureel werk of amateurkunsten) komen minder uit de verf. Lokale verenigingsleven, leerlingen uit het deeltijds kunstonderwijs, amateurzangeressen, ontluikend jazztalent, …komen wel aan bod maar quasi altijd als partner of doelgroep, niet als hoofdindiener.
Het decreet is gemaakt op maat van subsidiologen van grote organisaties en steden.
Erik Verreet, Fanfare Herenthout

Alles op alles zetten nu

De Federatie dringt nogmaals aan op een snelle bijsturing van het decreet. Er liggen intussen heel wat puzzelstukken op tafel (!), waaronder onze nota. Het zou mooi zijn als kandidaat-indieners zo snel mogelijk de vruchten kunnen plukken van vereenvoudiging. Liever in 2022 dan in 2023. Want anders is de animo bij onze sectoren misschien helemaal weg, wat jammer zou zijn als we het bovenlokaal denken in alle sectoren willen aanwakkeren.
State of the Region Genk Web Low 12

Landelijke Gilden, Ferm en Femma als partner

Op onze allereerst State of the Region (Aarschot, december 2019) haalden we Yves Gasia voor de microfoon. Hij presenteerde toen “Boeren” als pril idee. Intussen kiemde deze gedachte uit tot een goedgekeurd bovenlokaal project met medewerking van tal van spelers: Voedselteams, Boeren op een kruispunt, Steunpunt korte keten, Groene Kring – en meer gekend in ons sociaal-culturele middens – Landelijke Gilden, Ferm en Femma. “Boeren” is een samenwerkingsproject van 18 cultuur- en gemeenschapscentra in Oost-Brabant. In het theaterstuk staan de industrialisatie en teloorgang van kleine landbouwbedrijven centraal. Topics die vandaag nog altijd stof tot nadenken geven. Denk maar aan maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, korte keten en de positie van de landbouwer. Naast de theaterproductie, die trouwens op verschillende boerderijen wordt gespeeld, is ook het aanvullend programma dus van groot belang om het maatschappelijk debat komende 3 jaar aan te zwengelen. Een rol die het sociaal-cultureel werk op het lijf is geschreven.

Profiel van de goedgekeurde bovenlokale projecten - ronde 5. De analyse van OP/TIL.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke