header handjes

Laboproject in de kijker: Burgers als gelijkwaardige partner in het mobiliteitsbeleid dankzij Mobiel 21.

Op meer dan 1000 plaatsen in België tellen mensen vanuit hun woonkamer zelf het verkeer in hun straat. Ze doen dat met een Telraam-toestel, een combinatie van een Raspberry-pi microcomputer, sensoren en een lage resolutiecamera. Al die Telramen leveren een massa gegevens op die steden en gemeenten kunnen gebruiken om hun mobiliteitsbeleid bij te sturen. Maar ook voor inwoners zelf zijn de tellingen bijzonder relevant. Goeie data helpen burgers om hun buikgevoel te objectiveren en met kennis van zaken mee te denken over lokale mobiliteit en leefbaarheid. Met Raambabbel wil Mobiel 21 burgers ondersteunen en inspireren om op basis van de data uit Telraam samen aan de slag te gaan voor straten en steden op mensenmaat. 

Telraam: burgers tellen het verkeer in hun straat

Vandaag zijn verkeerstellingen vaak nog duur, tijdelijk en maken ze zelden onderscheid tussen verschillende vervoersmiddelen. Nochtans zijn betrouwbare en fijnmazige tellingen essentieel om te kunnen werken aan oplossingen voor sluipverkeer, luchtvervuiling,  verkeersonveiligheid en aan een betere leefkwaliteit voor alle inwoners. Dankzij Telraam kunnen burgers het aantal auto’s, zwaar verkeer, bussen, fietsers en voetgangers zelf registreren. De data uit Telraam zijn voor iedereen toegankelijk op https://telraam.net/nl

Raambabbel: bottom-up werken aan straten op mensenmaat

Waar burgerwetenschap vaak stopt bij dataverzameling, wil Raambabbel burgers ook betrekken bij de analyse en interpretatie van de data en in de zoektocht naar oplossingen. Tellers gaan in dialoog met hun buren en met lokale beleidsmakers op basis van de data uit Telraam. Mobiel 21 wil met Raambabbel de drempel tot het lokale mobiliteitsbeleid verlagen. De dialoog over mobiliteit en leefkwaliteit moet niet enkel plaatsvinden in een vergaderzaal met de happy few en met veel moeilijke woorden, maar in de publieke ruimte, met alle gebruikers van die publieke ruimte. 

Raambabbel

illustratie: Lien Geeroms

Om die open en constructieve lokale dialoog te voeden zijn begrijpbare data en duidelijke informatie over de mobiliteitscontext cruciaal. Wat is sluipverkeer? Is jouw straat bedoeld als doorgangsweg of heeft ze in de eerste plaats een verblijfsfunctie? Wat betekent het aantal auto’s dat Telraam registreerde voor jouw straat? Wat heeft ons eigen mobiliteitsgedrag daarmee te maken?

Raambabbel wil burgers met andere woorden versterken als gelijkwaardige partner in het lokale mobiliteitsbeleid. Het is de bedoeling om samen met andere tellers en met buren interventies in de publieke ruimte te bedenken en op een laagdrempelige manier te werken aan veilige straten en buurten waar het aangenaam leven is.

Telraam-lab: broedplaats voor de Raambabbel

De Raambabbel wordt momenteel samen met tellende burgers, participatie-experten en designers uitgewerkt in een reeks creatieve labs. De eerste – voor tellers noodzakelijke - tussenstap richting raambabbel is de ontwikkeling van een coronaproof online Telraamplatform, waarop tellers elkaar kunnen inspireren en ondersteunen om lokaal de impact van Telraam te vergroten. Dat Telraamplatform moet dialoog tussen tellers faciliteren en moet burgers de tools in handen te geven om samen met buren op basis van Telraamdata oplossingen te bedenken voor meer duurzame mobiliteit en leefkwaliteit.

De Raambabbel lijkt in coronatijd een nieuw cultureel fenomeen. Voor Mobiel 21 is het een krachtige methodiek voor echte participatie in het mobiliteitsbeleid. Meer info over het project vind je hier. Wil je nog meer weten of heb je zelf een straf idee voor straten op mensenmaat? Contacteer hannelore.depypere@mobiel21.be