header handjes

Laboproject in de kijker: Commons Lab Antwerpen

De laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren. Ook deze keer was dit de ambitie van de projectoproep voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. De 5 goedgekeurde projecten in deze tweede projectronde stellen we graag uitgebreid voor in de komende maanden. We beginnen met het burgerinitiatief Commons Lab Antwerpen dat van start gaat met een Commons Laboratorium in Vlaanderen.

Commons Lab Antwerpen

Commons Lab Antwerpen is een grassroots burgercollectief, opgericht begin 2018. Commons verwijst naar ‘gemeengoed’, een gezamenlijk iets dat door diverse mensen gedeeld en samen beheerd wordt (samentuinen, deelwagen, cohousing, …). De voorbije 2 jaar was Commons Lab Antwerpen vooral actief in Antwerpen. Vanuit de overtuiging dat de gemeenschap heel veel kan bijdragen om een stad leefbaar, mobiel, duurzaam, … te maken, organiseerden ze tal van mooie projecten: het ondersteunen van tuinstraten, de productie opstarten van buurthoning tot recent een groepsaankoop van regentonnen. Via stadswandelingen, lezingen en sociale media trachten ze het commons-gedachtegoed ook verder te verspreiden. De droom van Commons Lab Antwerpen is dat burgers zich veel vaker in collectief verband organiseren om gemeenschappelijke noden en behoeften in te vullen. 

Criticalmassbomen6

Commonslaboratorium in Vlaanderen

Met dit laboproject wil Commons Lab Antwerpen het Commons-idee ook in Vlaanderen verder stimuleren. Zo zal ze eind dit jaar, samen met onder meer Oikos en de Universiteit Antwerpen, een Vlaams Commonssymposium organiseren. De afgelopen maanden heeft Commons Lab Antwerpen ook een brede bevraging georganiseerd. Aan een divers publiek werd gevraagd hoe het commonsdenken kan helpen in het relancetraject voor de komende weken en maanden na de Coronacrisis. Dit najaar lanceren ze de conclusies hiervan in de vorm van een manifest.

Verder staan er in het najaar ook nog tal van andere boeiende activiteiten op til. Zo zullen ze met een mobiel voedselbos rondtrekken in de stad, waarbij ze de Antwerpenaar vragen voorleggen over het gebruik en beheer van het publieke bos. Wie mag de vruchten van dit bos plukken? Wie beslist hierover? Van wie is dit bos? Wie verzorgt het bos? Op die manier willen ze een ruimer publiek informeren over en warm maken voor een nieuw soort burgerschap: als medebeheerder van de gemeente. Maar ook een experimentele pop-up Coop 2060 buurtwinkel, experimenten voor fietsvriendelijkere straten, een nieuw ondersteuningspakket voor tuinstraten, … staan gepland.

Meer info over dit ambitieus burgercollectief dat geleidelijk zijn vleugels uitslaat naar de rest van Vlaanderen vind je hier.