header handjes

Laboproject in de kijker: De Changemakers van Konekt!

Personen met een beperking worden onbewust uitgesloten. Ze krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Konekt voor gaat. Konekt stelt het defectdenken in onze maatschappij in vraag. Via het pilootproject ‘Brake Out’ tonen ze dat het ook anders kan.  Konekt versterkt jongvolwassenen met een beperking om vertrekkend vanuit hun eigen talenten een uitdagend inclusief leven uit te bouwen. Daarnaast ondersteunt Konekt deze jongvolwassenen ook in hun rol als changemaker. Binnen de laborol wil Konekt samen met deze changemakers de samenleving in beweging brengen. Changemakers zijn jongvolwassenen met talent die weigeren gereduceerd te worden tot hun beperking. 

Konekt zet in op mensen met een beperking

Konekt is een organisatie die via vorming, trajecten, dans en sensibilisering personen met een beperking en hun netwerk versterkt. Konekt geeft personen met een beperking de kans om kennis te maken met nieuwe contexten. Dit schept kansen om te leren. Daarnaast versterkt Konekt ook de vaardigheden van begeleiders en ondersteuners. Via sensibilisering inspireren ze tenslotte de brede maatschappij om stappen te nemen richting inclusie.

Het labo-project Brake-out

Met 'Brake Out’ zet Konekt volop in op het toekomstperspectief van jongvolwassenen met een beperking. De jongeren tot wie Brake-Out zich richt, bevinden zich in een overgangsfase tussen onderwijs en de werk. Een cruciaal moment, dat mee bepaalt hoe de rest van hun leven er kan uitzien. Brake-Out geeft jongeren de kans om te doen wat hun leeftijdsgenoten zonder beperking doorgaans als vanzelfsprekend beschouwen: de wereld op alle mogelijke manieren ontdekken en ook zichzelf beter leren kennen.

In een traject van 3 jaar krijgen 140 jongvolwassenen de kans om hun vleugels te spreiden en de wereld te ontdekken. Daarnaast gaat Konekt samen met hen op zoek naar hun talenten, die hen helpen om hun dromen te realiseren, veerkracht te ontwikkelen. Ze gaan op zoek naar rollen waarin zij iets betekenen voor anderen. Brake-Out verruimt ook het netwerk en de vriendengroep van deze jongvolwassenen. Want die droom waarmaken, dat doe ze niet alleen.

Is dit resultaat nu duurzaam? Wat draagt bij aan de impact van het project? Dat is de centrale onderzoeksvraag binnen de laborol. Konekt gaat binnen de experimentele context van Brake-out op zoek naar werkzame factoren en brengt de impact in kaart. Tegelijkertijd leidt Konekt jongvolwassenen op tot echte changemakers. Changemakers die de maatschappij tonen dat zij meer zijn dan hun beperking. Zo zullen zij niet alleen hun verhaal doen op sociale media, in hun vroegere school of eigen omgeving, maar zullen ze zich ook richten tot beleidsmakers. Op die manier kan de Brake-out methodiek zich langzaam aan verspreiden en de huidige systemen en structuren in vraag stellen Wij kijken alvast uit naar de resultaten. Meer info vind je via deze link.