header handjes

Laboproject in de kijker: De Landgenoten betrekt burgers in de zoektocht naar landbouwgrond

De Landgenoten, opgericht in 2014, is een groeiende beweging van boeren & burgers die werkt aan een betere toegang tot landbouwgrond voor bioboeren. Omwille van de hoge prijzen, is de toegang tot grond één van de grootste drempels voor (startende) landbouwers. Met dit laboproject wil de organisatie op zoek gaan naar manieren om de lokale bevolking te betrekken bij het vinden en het uitbaten van nieuwe landbouwgrond. De organisatie wil zo een draaiboek ontwikkelen voor lokale gemeenschappen die aan de slag willen rond de thematiek van landbouwgrond. 

Wat doet De Landgenoten?

De Landgenoten

Meer grond voor agro-ecologische boeren, daar pleit De Landgenoten voor. Voor vele boeren die willen starten of uitbreiden is landbouwgrond onbetaalbaar. De Landgenoten koopt daarom landbouwgrond met het geld van aandeelhouders en schenkers om die vervolgens te verhuren aan bioboeren met contracten voor een volledige loopbaan. Ook gaan ze op zoek naar geschikte overnemers voor landbouwers die stoppen en sensibiliseren en adviseren ze lokale besturen rond de grondproblematiek.

Burgers zetten zich in voor duurzame landbouw

In de zoektocht naar geschikte gronden betrekt De Landgenoten ook geëngageerde burgers. Ze organiseren onder meer netwerkavonden waarbij ze lokale stakeholders samenbrengen om te zoeken naar concrete opportuniteiten. Door beroep te doen op een uitgebreid lokaal netwerk maakt De Landgenoten kans om gronden op te sporen die niet in eerste instantie via het reguliere circuit te koop aangeboden worden. Met dit laboproject legt De Landgenoten een traject af met 3 bioboeren om lokale gemeenschappen nog meer te activeren bij de zoektocht naar grond. Burgers engageren zich om zich te verdiepen in de problematiek en een langdurige zoektocht aan te vatten.

Een draaiboek ontwikkelen ter ondersteuning van bioboeren

Aan het einde van het traject zal De Landgenoten op basis van de drie concrete cases een draaiboek opstellen waarmee ook andere bioboeren geholpen kunnen worden in de toekomst. Hoe contacteer je lokale besturen? Hoe overtuig je grondeigenaren? Via welke kanalen ga je op zoek naar grond of naar geëngageerde burgers? Allerhande vragen die behandeld zullen worden in het draaiboek. Met een groenten en kruiden-bioboer uit Lo-Reninge en een biologische geitenboer uit Klemskerke is De Landgenoten reeds aan de slag. Voor de derde case zoekt De Landgenoten naar een geschikte bioboer in de rand van een stad. Meer informatie over De Landgenoten vind je hier.