header handjes

Laboproject in de kijker: Find Learn Support, een project van vzw Toestand

Toestand wil sociaal-culturele praktijken die tijdelijk ruimtes inpalmen inhoudelijk, praktisch en materieel ondersteunen door via time banking een uitwisselingsnetwerk uit te bouwen. Ze recupereren materiaal en delen het vervolgens onderling. Expertise en ondersteuning delen ze zowel onderling als extern. Met dit duurzaam netwerk versterken ze de beweging rond tijdelijk ruimtegebruik.

Vzw Toestand

Toestand is een vzw die tijdelijk leegstaande plekken in de stad nieuw leven inblaast. Heel wat plekken staan immers om verschillende redenen tijdelijk leeg, bijvoorbeeld wanneer ze van eigenaar veranderen of in afwachting van een stedenbouwkundige vergunning. Door deze plaatsen tijdelijk te gebruiken, voorziet Toestand ze van sociale controle en vrijwaren ze hen zo van vandalisme en ongeoorloofde bezoeken. Tegelijk creëert Toestand er een sociaal-culturele plek die een meerwaarde voor een buurt vormt. Zo buigen ze een bedreiging voor de wijk om tot een kans.

Naast een tijdelijke invulling van leegstaande ruimte houdt Toestand zich ook bezig met het hergebruiken van afgedankte materialen. Toestand vzw zoekt en ontvangt geregeld materiaal dat anders op de vuilnisbelt zou belanden, gaande van theaterspots tot wc’s.  Zo hebben ze in het verleden reeds zaken gerecycleerd van onder meer de VRT, het Europees Parlement en de MIVB. Hierdoor bouwden ze veel contacten op en maken ze nu deel uit van een groot netwerk van verenigingen en bedrijven die materialen weggeven. 

Find Learn Support

Met dit project wil Toestand sociaal-culturele praktijken die tijdelijk ruimtes inpalmen inhoudelijk, praktisch en materieel ondersteunen. Daarom zal Toestand open uitwisselingsnetwerk opzetten tussen verschillende organisaties die inzetten op het tijdelijk gebruik van ruimte. Dit netwerk heeft als doel om expertise, ondersteuning en recycleerbaar materiaal uit te wisselen. Zo wil Toestand het gerecupereerde materiaal gecentraliseerd organiseren en opslaan om het vervolgens te kunnen delen.

Toestand, maar ook andere organisaties beschikken naast materialen ook over waardevolle kennis en expertise over uiteenlopende aspecten van tijdelijk ruimtegebruik. Zo heeft één organisatie misschien ervaring met het werken in een moeilijke buurt; een andere organisatie in het brandveilig maken van ruimtes. Deze kennis en expertise worden momenteel zowel bij Toestand als bij andere organisaties enkel passief gedeeld. Met dit project wil Toestand inzetten op het actief delen van kennis en expertise, en die tevens toepassen op maat en op vraag van organisaties en initiatieven.

Time banking

Het gerecupereerde materiaal en de bestaande expertise wordt ter beschikking van het netwerk gesteld, waarbij initiatieven een antwoord op maat krijgen op hun inhoudelijke of praktische vragen. Toestand vzw werkt hiervoor een ondersteunend systeem van time banking uit. Zo hoeven initiatieven niet met geld maar wel met inzet te betalen. In dit systeem kan een organisatie bv. houten panelen ophalen in ruil voor een dag hulp om radiatoren uit te breken of kan een opleiding ‘brandveiligheid bij tijdelijk ruimtegebruik’ met dergelijke vrijwilligersuren betaald worden. Geld is in deze projecten immers vaak schaars; tijd en goesting is er des te meer.

Opening van de stockageruimte

Voor dit project is er een samenwerking aangegaan met het digitale platform In Limbo om de werking meer kracht bij te zetten. Samen met In Limbo is er een locatie gevonden om het project uit te werken (Barastraat 142 in Anderlecht). Momenteel zijn ze volop bezig met het gebouw in orde te brengen zodat er zo snel mogelijk kan gestart worden met de werking. Op 21 september 2019 (van 14u tot 20u) vindt de opening van deze stockageruimte plaats.