header handjes

Laboproject in de kijker: Growfunding zet in op Vlaanderen

Growfunding, een platform voor civic crowdfunding, startte in 2014 vol goede moed een pilootproject in Brussel. Growfunding zet crowdfunding in om innovatieve ideeën van burgers die onze samenleving willen versterken, mee te helpen realiseren. 6 jaar en 181 projecten later acht de organisatie de tijd rijp om ook voet aan wal te zetten in Vlaanderen.

Growfunding, what’s in a name?

Growfunding2020

Growfunding is gestart als Brussels sociaal-innovatief platform dat crowdfunding inzet als een hefboom voor ontkiemende (stads)projecten. Elk Growfundingproject is een inspirerend verhaal van mensen die zich inzetten voor hun omgeving. Growfunding werkt op basis van twee principes: reward based en 'alles of niets'. In ruil voor je bijdrage aan een project, ontvang je een beloning op maat. Dit kan een exclusieve rondleiding zijn, een VIP-ticket, een uitnodiging voor de opening van het project, … Pas als het project (minimaal) 100% van het doelbedrag heeft opgehaald, is de campagne geslaagd en wordt het opgehaalde bedrag overgemaakt aan de projecthouders. Zo niet, krijg je als growfunder je bijdrage terug.

2020: de sprong naar Vlaanderen

Begin 2020 startte Growfunding met het laboproject Growfunding / Vlaanderen. Het doel van het project is het structureel ondersteunen en co-creëren van sociaal-culturele praktijken en projecten in Vlaanderen door crowdfunding in te zetten als financieringsmiddel, maar ook als communicatie-instrument en participatiemethodiek. 

Sinds de start van het project heeft Growfunding samen met een cluster van partners in onder meer Leuven en Kortrijk, via projectoproepen, infosessies en workshops de basis gelegd voor de eerste campagnes die in het najaar gelanceerd zullen worden op de nieuwe webpagina Growfunding / Vlaanderen. Een van deze eerste projecten is De Droomhut, een boomhut in Spoor Oost voor alle Antwerpse jongeren die nieuwe ideeën willen bedenken en in dialoog willen gaan met elkaar en de rest van de stad. 

Samen tegen Corona

Maar de coronapandemie heeft uiteraard ook impact gehad op Growfunding. De initiële planning voor Growfunding / Vlaanderen werd ondertussen grondig bijgestuurd. Half maart werd duidelijk dat de nood van organisaties in heel Vlaanderen om geld op te halen zo urgent was dat Growfunding heeft besloten om haar uitrol in Vlaanderen te versnellen. Zo lanceerde Growfunding onder meer de campagne #GrowSolidarity. Van eind maart tot begin augustus stelde Growfunding haar platform gratis ter beschikking aan organisaties en solidariteitsacties in heel Vlaanderen die mensen door deze moeilijke periode helpen.

In totaal lanceerde Growfunding 13 campagnes in Vlaanderen die samen 155 000 euro ophaalden bij meer dan 1000 growfunders. En niet alleen burgers droegen bij. Zo cofinancierde de stad Antwerpen het project Help Nu van het Antwerps Solidariteitsfonds, dat onder meer voeding, medicijnen, toiletartikelen en belwaarde bezorgde aan mensen in nood. 

Growfunding in het najaar

Voor het najaar staat er alweer flink wat op de agenda. Growfunding organiseert een serie events in heel Vlaanderen om de recente publicatie ‘Civic Crowdfunders for Changemakers: een handboek’ te promoten. Zo zal er in november een evenement doorgaan gericht op lokale beleidsmakers in Vlaanderen. Daarnaast is er ook een nieuwe reeks workshops gepland ter ondersteuning van toekomstige projecten. Meer informatie hierover vind je via deze link. 

Wie op de hoogte wil blijven van alle Growfunding activiteiten en nieuws, kan zich hier inschrijven voor hun nieuwsbrief.