header handjes

Laboproject in de kijker: het BuurtPensioen

Eén op acht Brusselaars heeft nu en dan een handje hulp nodig, maar weet niet aan wie dat te vragen. Het BuurtPensioen, een project van Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg tracht hierop een antwoord te bieden. Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijkse leven. Het project startte in 2013 in Neder-Over-Heem-Beek, maar is nu, dankzij het labo-project, met tien antennes actief in heel Brussel. 

Het BuurtPensioen

Het BuurtPensioen verbindt mensen met weinig of geen sociaal netwerk via burenhulp. Mensen die nood hebben aan ondersteuning kunnen dankzij dit initiatief beroep doen op iemand uit de buurt die bijspringt. Dit kan gaan van een luisterend oor tot helpen bij de boodschappen, administratie of het geven van een lift aan een minder mobiel iemand. De kracht van Het BuurtPensioen bestaat erin dat mensen iets kunnen betekenen voor elkaar, zich gewaardeerd voelen, dat ze een plek hebben waar ze zich thuis voelen, dat ze anderen kunnen helpen. Een lokale antenne koppelt vraag aan aanbod.

Het Buurt Pensioen

Tien lokale antennes in Brussel

Het project startte in 2013 in Neder-Over-Heem-Beek. Intussen zijn er al 10 antennes actief over heel Brussel. Een lokale antenne wordt altijd ondersteund door een lokale partner zoals een dienstencentrum of een buurthuis. Het basisidee van Het BuurtPensioen is de wederkerigheid: iedereen kan iets vragen, iedereen heeft iets te bieden. Talenten van mensen worden ingezet om elkaar te helpen met kleine dingen die een groot verschil maken. Door die onderlinge verbondenheid ontstaat een dynamiek die de sociale cohesie in de wijk versterkt. De binding van vraag en aanbod gebeurt door een coördinator-vrijwilliger.

Elke maand is er ook een bijeenkomst waar de deelnemers hun ervaringen uitwisselen, maar vooral ook gezellig samenzijn. Zo wordt het netwerk enkel hechter. 

Een alternatieve vorm van pensioensparen

De inzet van de deelnemers wordt geregistreerd via een systeem van timebanking. Wanneer iemand hulp biedt, registreert hij of zij per kwartier hoeveel tijd hij daaraan besteedt. Die tijd kan later ingezet worden om zelf hulp te vragen. Zo legt Het BuurtPensioen een basis voor een blijvende solidariteit. Het is meteen ook een alternatieve vorm van pensioensparen. Meer info over dit project en getuigenissen van enkele tevreden buurtbewoners en vrijwilligers vind je hier