header handjes

Laboproject in de kijker: maak kennis met United Perfection, een project van Vormingplus Midden-en Zuid-West-Vlaanderen.

“Leidt een bloedtest ons geruisloos naar de perfecte mens?'. Vormingplus Midden-en Zuid-West-Vlaanderen wil burgers bewust maken van de verregaande en geruisloze verschuiving van normen op vlak van geboorteselectie. United Perfection is een project over medische innovatie en opschuivende maatschappelijke normen. 

United perfection

De beweging ‘United Perfection’  vraagt aandacht voor belangwekkende en ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. Een samenleving is altijd in evolutie, en creëert zo steeds nieuwe ethische vraagstukken, nieuwe normen en nieuwe keuzes die moeten worden gemaakt. Zo gaat het ook met medische technische evoluties, zoals de NIP-test. Ze bieden kansen en mogelijkheden, maar stellen mens en maatschappij ook voor nieuwe moeilijke (ethische) vragen. Hoe kijken we tegen het leven aan en welke waarde kennen we het toe? Wat is het perfecte kind. In welke maatschappij willen we leven? In welke mate kunnen we leven met beperkingen? Kunnen we kiezen om beperkingen te aanvaarden? Is er sprake van vrijheid voor de zwangere vrouw?  Met deze vraagstellingen gaat ‘United Perfection’ aan de slag. Het project gaat over de kern van burgerschap en democratie in tijden van geruisloze verschuiving van ingrijpende maatschappelijke normen. Hoe betrekken we alle burgers, met inbegrip van de geviseerde groepen, bij de grote ethische vragen die nu en in de toekomst op ons afkomen?

Een debat, een filmavond, een panelgesprek, …

Eind maart ging United Perfection officieel van start met de inhuldiging van de meridiaan van de trisomie tijdens de Wereld Downsyndroomdag. Een piloot met het syndroom van Down vertrok vanaf de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem om de Meridiaan van de Trisomie af te vliegen.  Tijdens het project gaan koppels, zwangere vrouwen, artsen, mensen met een beperking, journalisten, wetenschappers, geïnteresseerde burgers, filosofen, kunstenaars, ethici etc. de komende maanden op verschillende manieren het debat aan.  ‘United Perfection’ is een initiatief van Vormingplus MZW, Konekt vzw, Kunstenaarscollectief Het Pakt, vzw Wit.h en de Hogeschool Vives en kadert binnen het bredere verhaal van Bloedtest. Meer info vind je hier.