header handjes

'Leesbevordering' is nieuwe focus voor decretale projectsubsidies sociaal-cultureel werk

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet de mogelijkheid om een projectsubsidie aan te vragen. De Vlaamse Regering kan voor deze projectlijn prioritaire uitdagingen formuleren. Zo werd de afgelopen 2 jaar ingezet op e-inclusie. Voor de projectronde van 2023 schuift de Vlaamse Regering lees- en taalbevordering naar voor als maatschappelijke uitdaging. We hopen dat de Vlaamse Regering samen met deze uitdaging ook extra budget aan de projectenregeling toevoegt.

Een leesoffensief voor Vlaanderen

Sinds 2018 kent de minister van Cultuur jaarlijks subsidies toe aan sociaal-culturele projecten die de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren of die inzetten op prioritaire maatschappelijke uitdagingen, geformuleerd door de Vlaamse Regering. Begin februari legde de Vlaamse Regering de prioritaire uitdaging vast voor de projecten die vanaf 1 januari 2024 van start gaan. Projecten kunnen inzetten op "lees- of taalbevordering, leesplezier of samen lezen". Deze prioriteit kadert in Het Leesoffensief, een actieplan om leesbevordering te stimuleren in verschillende beleidsdomeinen. Met het Leesoffensief wil de Vlaamse Regering een maatschappelijke beweging in gang trekken zodat leesvaardigheid én leesplezier bij scholen, bibliotheken, maar zeker ook in de thuisomgeving weer aan belang winnen. Ook de brede socio-culturele sector wordt expliciet benoemd als partner in dit verhaal. Los van deze geformuleerde prioriteit kunnen organisaties nog altijd een dossier indienen voor projecten die focussen op de laboratoriumrol (maatschappelijke innovatie) of op een combinatie van leesvaardigheid en de laboratoriumrol. Het projectdossier wordt uiterlijk 15 juli ingediend en de projecten starten begin 2024. Meer informatie hierover vind je op de website van het departement.
Bib

Voorzie een volwaardige projectenregeling

Waar er in 2018 nog 824.000 euro werd voorzien voor deze projectoproep, is het budget sinds 2019 gehalveerd. Samen met het budget daalde ook het aantal ingediende projecten. Hoewel er toen sprake was van een groeipad, om bijkomend te investeren in deze projectenregeling, is daar tot hiertoe nog geen werk van gemaakt. De middelen zouden nochtans beschikbaar moeten zijn gezien ze eerder voorzien werden. We hopen dat minister van Cultuur Jambon dit extra budget alsnog aan deze projectenregeling toevoegt zodat organisaties ook in de toekomst het verschil kunnen blijven maken.