header handjes

Lidorganisaties in de prijzen bij uitreiking Ultimas 2020

Op dinsdag 18 mei werden de Ultimas 2020 uitgereikt tijdens een show in Landcommanderij Alden Biesen die online te volgen was. In totaal werden 12 Vlaamse Cultuurprijzen toegekend. Twee daarvan gingen naar lidorganisaties: Enchanté ging aan de haal met de Ultima voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk en VLAMO ontving de Cultuurprijs voor Immaterieel Cultureel Erfgoed voor de erkenning van de fanfarecultuur. De Ultima voor Amateurkunsten ging naar Moving Ground, een dansgezelschap voor jongeren met onontgonnen talent.

Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk: prijs voor verbinding en empowerment

De Ultima voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk werd toegekend aan Enchanté, een “netwerk van hartelijke handelaars” die gratis diensten aanbieden voor kwetsbare mensen, zoals een drankje, toegang tot internet of een warme plek. Ook klanten kunnen uitgestelde diensten aankopen en schenken aan wie het nodig heeft: van een uitgestelde kop koffie, over een uitgestelde kappersbeurt tot een uitgesteld theaterticket. De jury looft de emancipatorische visie op inclusie: “Enchanté creëert positieve ontmoetingen en verbinding. Het biedt mensen een plaats midden in de samenleving.” De organisatie bestaat nog maar drie jaar, maar heeft al een netwerk in Gent, Leuven, Roeselare en Sint-Truiden. Pay it forward!
Enchanté 1

Amateurkunsten: Ultima voor artistieke én maatschappelijke ambitie

Moving Ground 2
Verbinden en versterken staan ook centraal bij Moving Ground, een klein dansgezelschap met grote ambities. Moving Ground ontving de Ultima voor Amateurkunsten. Vanuit Borgerhout werkt drijvende kracht Evelyne Van Hecke aan talentontwikkeling én drempelverlaging bij jongeren: “Via dans, muziek en woord connecteert Moving Ground mensen van diverse achtergronden, en focust ze zich onder meer op kwetsbare jongeren en kinderen.” De ambities? Een missing link wegwerken: een inclusieve danswerking voor jongeren van 14 tot 18 jaar.

Cultuurprijs voor de fanfarecultuur: springlevend erfgoed

De verrassing van de avond: niet één, maar twee prijzen gingen naar amateurkunstenorganisaties. VLAMO ontving de Cultuurprijs voor Immaterieel Erfgoed voor de erkenning van de fanfarecultuur. Dankzij samenwerking met vele verenigingen en beoefenaars werd de Fanfarecultuur in 2020 toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Fanfares zijn iets typisch van bij ons. Bovendien heeft de fanfare “een laagdrempelig, cultuur-participatief en sociaal karakter”, aldus het juryverslag. Verschillende generaties – over beroep en afkomst heen – musiceren samen. Ook in de toekomst liggen er heel wat kansen voor de fanfare: “Nieuwe dynamische en inspirerende initiatieven tonen aan dat interculturaliteit en diversiteit troeven zijn die deze muziekvorm nog verder kunnen doen groeien en bloeien.”
De fanfarecultuur met Jan Matthys van VLAMO
Tot slot willen de juryleden van de verschillende Cultuurprijzen de volledige sociaal-culturele sector een hart onder de riem steken: “In een zwaar jaar toonde de sector het beste van zichzelf, en zetten talloze personeelsleden en vrijwilligers zich dagelijks in om kwetsbare groepen te blijven bereiken en te zorgen dat niemand uit de boot viel.” Ook de inzet en drive van de vele vrijwilligers en professionals binnen de rijke en gevarieerde amateurkunstensector worden expliciet gewaardeerd.

Alle juryverslagen zijn te lezen op ultimas.be