header handjes

Lieve Hemerijckx – vrijwilliger bij Ferm Pamel en Roosdaal

Bij Ferm Pamel en het overkoepelende Ferm Roosdaal is Lieve een begrip. Ze is al bijna een kwarteeuw lid van het bestuur, oa als penningmeester. Ja, corona was een stevige spelbreker, maar Lieve toonde zich als een voorbeeld van wendbaarheid. En ze zag ook heel mooie dingen gebeuren.

Foto Lieve 2
Ze is tevreden dat de lokale afdelingen tijdens de lockdowns op steun konden rekenen van de nationale koepel van Ferm, maar benadrukt ook dat dit onvoldoende is om plaatselijk de schwung erin te houden. “Laat dus van je horen als lokale werking; ga langs bij leden en probeer met het bestuur zoveel mogelijk (online) samen te komen”, suggereert ze dan ook aan andere bestuursvrijwilligers.
Zelf poogde ze alle bewegingsactiviteiten zolang mogelijk fysiek, buiten, te laten doorgaan. Daarnaast organiseerde ze een Kerst tingeling, een serie huisbezoeken bij alle leden en een appel-babbel. Dit leidde tot mooie, pakkende momenten. Een ander deugddoend moment was de opstart van de Troostplek in Roosdaal in samenwerking met de school in de buurt. De kinderen plantten bloemen aan en er werd nadien ook nog over gepraat in de klassen. Zo bleef het niet bij een eenmalig initiatief en werden ook de jongeren betrokken bij het rouwen om het verlies van een dierbare. Lieve maakte andere bestuursleden ook warm om (meer) gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld Praatbox.
In essentie draaide alles dus om contacten onderhouden. Lieve ervoer dat corona ervoor zorgde dat je op andere, zinvolle, manieren contact legde. Mensen die eenzaam zijn of een dierbare verloren, zijn zo oprecht dankbaar als ze eens iemand zien. Ze is blij daaraan te kunnen bijdragen en zet dit graag verder. Voor zichzelf is ook tevreden dat ze nu zelf veel regelmatiger wandelt dan vroeger.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart