header handjes

State of the Region Limburg (18/9) - terugblik

Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Ein-de-lijk mocht het weer. Eindelijk kon deze State of the Region in Genk doorgaan. Er werd genetwerkt en uitgewisseld. We zochten naar draagkracht en draagvlak via connectie en bovenlokale voorbeelden. Een terugblik.

State of the Region Genk 02
Meer dan 70 inschrijvingen. Maar niet iedereen is er geraakt. Quarantaine, prikkelende hoestjes en laattijdige coronatests hielden sommige mensen nog thuis. Voor wie er wel was, was het ‘feest’. Met gezellige babbels, lachende gezichten, vlammende speeches of getuigenissen en workshops die nog lang zullen nazinderen. Schepen Anniek Nagels gaf de kick-off. Zij had het over een stad (Genk) en regio (ECRU) met LEF. Locatie, erkenning en focus vormden de spil van haar betoog. Ze brak een lans voor het bovenlokaal samenwerken en gaf ook toelichting bij de burgerbudgetten die uitmondden in 19 co-creatieve projecten. Alle bouwstenen zijn aanwezig, hoorden we haar zeggen. Deze humuslaag van amateurkunstenaars en sociaal-cultureel werk, wil Limburg verder koesteren.
De periferie brengt ons bij elkaar. Ik ben een grote fan van intergemeentelijk samenwerken.”
Anniek Nagels, schepen van Cultuur, Genk

Een beetje sneller en minder projectgebonden aub

De provincie en haar ondersteuningsmechanismen worden hier fel gemist, bleek uit gesprekken die we met verschillende deelnemers konden aangaan. De roep om basisfinanciering én een snelle Vlaamse overheid klonk luid. “Elke dag dat we niet kunnen inspelen op de noden van een doelgroep is een verloren dag,” stelde een deelnemer onomwonden. “De integratie- en inclusieklok tikt...” Kortom, hier is goesting, hier is vuur om de handen uit de mouwen te steken, maar tegelijk ook het gevoel dat Vlaanderen te ver af staat. Nochtans kent 2/3de van de aanwezigen het ‘bovenlokale decreet’, meer zelfs de helft wil misschien een bovenlokaal project indienen en verwacht daarbij met anderen in contact te komen. Liever nog, kreeg de aanwezig cultuurspeler werkingsbudget om te doen waar men al mee bezig is of een doelgroep aan te boren die men nu nog niet bereikt.
State limb 3

Van lokaal naar bovenlokaal

Het Limburgs Volkskundig Genootschap vertelde hoe zij met bovenlokale projectmiddelen een mooi initiatief konden ontplooien, in een breder partnerschap. Het gaf deze kleinere vereniging een heel nieuw élan qua doelstelling en organisatie, waarbij lokale en Vlaamse partners elk vanuit hun expertise meewerken. Tips in de powerpoint. Verder gaven Sylvia Matthys van OP/TIL en Leen Gos & Carina Lopez van ECRU inzage in enkele subsidielijnen. Hun presentatie vind je hier.

Stars of the Region

Op het podium 3 stevige kleppers, op de sofa met Karolien Nouwen van Avansa: Tuinwijk2020 – regio Maasmechelen - Jos Hermans Tuinwijk2020 ijvert voor het versterken van de eigenheid van ParkCité. Dit burgerinitiatief zet in op bewustmaking en sympathie opwekken voor deze 115 ha groene zone die misschien werelderfgoed wordt. Gemeenschapsvormende activiteiten zijn dan ook een belangrijke as in de werking. De Picknick en het Kastanjefeest zijn daar voorbeelden van, net als een eigen krantje of toffe sociaal-artistieke projecten zoals Tontastique. Tuinwijk2020 laat het sociale, toerisme en cultuur samen stromen.
State limb kaart

Voor deze State waren zeker 7 burgerinitiatieven aangemeld. Limburgers associëren burgerinitiatief o.a. met ‘engagement uit goesting of verontwaardiging’, drive, drempelverlagend, krachtig, gaten vullend, medezeggenschap, zoeken naar de essentie van een betere samenleving.

HETGEVOLG – Leopoldsburg – Stefan Perceval Theaterwerkplaats #HETGEVOLG heeft haar uitvalsbasis in Leopoldsburg. Een plek waar theater gemaakt wordt met een groot hart voor anderstaligen, nieuwkomers, vluchtelingen en mensen met een beperking of in armoede. Directeur Stefan Perceval over zijn drijfveren: 'focus op de kracht van kunst om achter het muurtje van élke mens te kijken. Enchanté – Sint-Truiden - Flor Sarens & Eegon Heeren Enchanté wil drempels verlagen en sociale muurtjes slopen, zodat een stad als Sint-Truiden een thuis kan zijn voor allen. Bedoeling is een netwerk op te zetten van hartelijke handelaars, burgers en belanghebbenden (thuislozen, oudere, mensen met psychische problemen...). ‘De uitgestelde koffie’ is daar een voorbeeld van. Gestart in Gent, overgewaaid naar Limburg en intussen heel Vlaanderen. Hoe een bescheiden burgerinitiatief uitgroeide tot erkend sociaal-cultureel werk dat een Ultima won.

Connectie 2.0

Echt betrokken raken op elkaar en vernieuwend denken. Avansa Limburg greep dit inspiratie- en netwerkmoment aan om met de deelnemers diepgaand in gesprek te gaan. Vanuit een georganiseerde brainstorm ging Avansa op zoek waar mensen met dezelfde focus zitten om zo samen concrete invulling te geven aan die toekomstdroom. Het werk is natuurlijk niet af na 1 dag, maar de kiemen zijn gelegd.
State of the Region Genk 05

Met dank aan onze partners

Avansa Limburg, Kwadraet, De Wakkere Burger, OP/TIL, ECRU en stad Genk. Ja! Ik wil op de hoogte blijven via de nieuwsbrief bovenlokaal. Klik hier.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke