header handjes

Regionaal - (boven)lokaal

Duizenden lokale groepen en 13 regionale Avansa kleuren Vlaanderen sociaal-cultureel tot in het allerkleinste dorp. Daarom volgt De Federatie met veel aandacht de evoluties rond lokaal, bovenlokaal en regionaal cultuurbeleid. Fris hier het onderscheid tussen deze termen op.