header handjes

Lokaal talent doet me wat. Inspirerende praktijken en aanbevelingen voor (boven)lokale besturen.

Steden en gemeenten zijn de natuurlijke habitat van duizenden amateurkunstenaars. Daar kiemt en groeit talent. Met het oog op verkiezingen kroop de voltallige sector in de pen. Negen organisaties bundelen de krachten voor een unieke collectie inspirerende voorbeelden. Ook voor jouw bestuur een aanleiding om het amateurkunstenbeleid verder aan te scherpen?

Dit doet me wat

Drie speerpunten

Lokale besturen en regionale culturele samenwerkingsverbanden initiëren, faciliteren en stimuleren amateurkunsten. Met veel spelplezier en dankbaarheid tot gevolg. En dat is goed, want maar liefst 2 miljoen mensen schrijven, fotograferen, dansen, maken muziek, theater of ander creatief werk in hun vrije tijd. 7% meer dan afgelopen decennium. Zoveel talent verdient optimale ondersteuning. De tevredenheid over de omkadering is vaak groot. Toch blijven er noden bestaan. Lokale verkiezingen zijn een ideaal moment om verhoogde aandacht te vragen voor verbeterpunten. Laat ons samen dromen én structurele engagementen aangaan. De sector schuift 3 speerpunten naar voor met bijhorende aanbevelingen. Het gaat om: zichtbaarheid, infrastructuur en samenwerking.

Weldra een publicatie in je postbus

Ter inspiratie verzamelden de amateurkunstenkoepels 27 projecten. Lichtende voorbeelden die grote en kleinere gemeenten op ideeën kunnen brengen. En er is meer! Op de site lokaaltalentdoetmewat.be vind je nog meer dan 60 good practices ter ondersteuning van je eigen beleid. Veel ontdekkingsplezier. Heb je vragen? Dan kan je bij deze kanjers terecht. Of bouw met deze tools je ondersteuning verder uit.

Geen exemplaar ontvangen. Wel geïnteresseerd? Vraag hier je publicatie aan.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke