header handjes

"Middenveld. Tussen aanval en verdediging". Boek als sluitstuk van CSI Flanders

Het vierjarig onderzoeksproject CSI Flanders liep in het voorjaar van 2020 af. De belangrijkste bevindingen werden nu gebundeld in een hanteerbaar boek dat zeker ook sociaal-culturele organisaties kan inspireren.

Mogen en durven middenveldorganisaties nog aan politiek doen? Hoe betrekken ze vrijwilligers en sympathisanten bij hun werking? Weerspiegelen middenveldorganisaties de diversiteit in de samenleving?  Het zijn maar enkele van de elementen die aan bod komen in het boek "Middenveld. Tussen aanval en verdediging". Het boek is gebaseerd op vierjarig intensief en interdisciplinair onderzoek naar de uitdagingen van en vernieuwingen in het middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek waaraan veel en uiteenlopende middenveldorganisaties op verschillende manieren aan meewerkten. Ook De Federatie en verschillende lidorganisaties waren er nauw bij betrokken.  Het boek wil - samen met de andere onderzoeksresultaten die te vinden zijn op www.middenveldinnovatie.be – bijdragen tot meer en beter begrip over het middenveld in Vlaanderen, de uitdagingen ervan en de innovaties om die te counteren. Het lanceert ook enkele denkkaders, biedt perspectief en inspireert aan de hand van concrete cases. Idealiter vormt dit boek de aanleiding voor denkoefeningen en discussies binnen (middenveld)organisaties en voedt het ook mee het publieke debat over het middenveld.

Csi Flanders Rgb 88693

Boek eens een onderzoeker

Wenst u een lezing of een toelichting door één van de onderzoekers over het hele boek of een aspect ervan? Contacteer dan één van de onderstaande onderzoekers.  Want ook na afloop van CSI Flanders blijven heel wat onderzoekers de komende jaren onderzoekswerk verrichten rond dezelfde topics. Bovendien voorziet een ‘Strategisch Basisonderzoek’ zoals CSI Flanders erin dat onderzoekers zich tot vijf jaar na het aflopen van het project engageren voor verdere valorisatie van de onderzoeksresultaten. Concreet kan u de volgende onderzoekers contacteren in functie van lezingen, discussies, advies en toelichtingen binnen uw organisatie of sector. Ook voor het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten, al dan niet in opdracht van uw organisatie, houden de onderzoekers zich beschikbaar.
  • Stijn Oosterlynck (UA; stijn.oosterlynck@uantwerpen.be): politieke rol van middenveldorganisaties / etnisch-culturele diversiteit in/en middenveldorganisaties / middenveldorganisaties in grootstedelijke contexten.
  • Fatima Laoukili (UA; fatima.laoukili@uantwerpen.be): etnisch-culturele diversiteit in/en middenveldorganisaties.
  • Lode Vermeersch (HIVA, lode.vermeersch@kuleuven.be): vrijwilligers- en personeelsmanagement.
  • Lise Széker (HIVA, lise.szeker@kuleuven.be): vrijwilligers- en personeelsmanagement.
  • Bram Verschuere (UGent, bram.verschuere@ugent.be): management van middenveldorganisaties / burgerparticipatie / hybridisering van middenveldorganisaties richting de markt (~vermarkting).
  • Ben Suykens (UGent, ben.suykens@ugent.be): hybridisering van middenveldorganisaties richting de markt (~vermarkting).
  • Björn Carré (UGent, bjorn.carre@ugent.be): relatie tussen vermarkting van middenveldorganisaties, hun legitimiteit en het opnemen/invullen van een politieke rol.
  • Filip De Rynck (UGent, filip.derynck@ugent.be): relatie tussen besturen en middenveldorganisaties (lokaal + Vlaams) / middenveldorganisaties in stedelijke contexten.                            

Bestel nu uw exemplaar via deze link.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart