header handjes

Minderhedenforum in het oog van de storm

"Ongeloof", "een schok", "onbegrijpelijk", ... Het Minderhedenforum stak begin vorige week niet onder stoelen of banken compleet verrast te zijn door de beslissing van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. Die koos maandag een andere organisatie om de volgende vijf jaar de netwerkactor te zijn inzake inclusie. Enkele dagen en vele reacties later maakte de minister opnieuw een opening. Hij zette de beslissing on hold. Wij maken ons niet alleen zorgen om de toekomst van deze organisatie, maar ook over het foute beeld dat opnieuw over de Vlaamse, erkende etnisch-culturele organisaties komt bovendrijven.

Van vlucht vooruit naar pauze

Het zal u vorige week niet zijn ontgaan. Minister Somers selecteerde maandag Join.VLaanderen als nieuwe participatieorganisatie en sloot daarmee het twintigjarige parcours van het Minderhedenforum af. In zijn persbericht, dat je hier kan lezen, motiveerde hij dit vooral door een breuk te slaan tussen het verleden (lees: Minderhedenforum) en de toekomst (lees Join.Vlaanderen). Vele kritieken en discussies later kondigde hij donderdag in het Vlaams parlement aan de pauzeknop in te duwen: "Op dit moment is er geen participatieorganisatie erkend. Ik ga de procedure dus ook de facto on hold zetten, om ruimte te geven om met die twee partners, op basis van gelijkheid, te zoeken naar wat de sterkste organisatie is."
Op diezelfde donderdag onderschreef ook De Federatie mee dit statement van de Verenigde Verenigingen. Kern van het betoog: minister Somers cultiveert in dit debat tegenstellingen die er niet zijn en onderschat de kracht van eigentijds middenveld. Ook Vuurwerk zette, samen met tientallen ondertekenende organisaties en individuen dit opiniestuk online. Hierin benadrukten ze de historische realisaties van het Minderhedenforum en betwisten ze de stelling dat mensen die zich ook organiseren op basis van culturele afkomst integratie zouden tegenwerken. Ook betreuren ze dat een kritisch-constructieve stem zou wegvallen. En twee dagen later lazen we deze open brief van beweging.net en de partnerorganisaties uit de sociaal-culturele sector. Zij argumenteren dat veldwerk én belangenvertegenwoordiging net hand in hand moeten gaan. Een collectieve aanpak van de structurele problemen is net zo belangrijk als acties gericht op individuele integratie.
20200617 Bart Somers

Jagen op de triple win

Met permissie: minister Somers vergist zich, net zoals de aanjagers van de passus in het regeerakkoord dat organisaties die "terugplooien op de eigen etnisch-culturele groep en segregatie in de hand werken" niet langer worden gesubsidieerd. Het gaat ons hier niet over de fundamentele doelstelling van de boodschap (gedeeld burgerschap nastreven en segregatie tegengaan), wel over de pikante saus die telkens opnieuw over onze Vlaamse erkende verenigingen, de zogenaamde etnische-culturele federaties, wordt uitgegoten. Neen, u leest hier geen argumentatie op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar op basis van enkele realiteiten van vandaag. Realiteiten waarmee iedereen worstelt, waarin iedereen vooruit hoopt te gaan, maar waarbij we heel graag willen wijzen op de recepten van vandaag, die veraf staan van de eerder 20ste-eeuwse retoriek over onze verenigingen. We nodigen uit om het artikel uit onze recente Wascabi hier onderaan te downloaden. Hierin gaan Lennart Thienpont (Voem) en Tom Joos (Gezinsbond) met elkaar in gesprek, net zoals Ivy Goutsmit (FMDO) en Stefan Tanghe (De Grote Post).

Enkele citaten uit dit artikel:

"Dat de Vlaamse overheid initiatieven die segregatie in de hand werken niet meer zou subsidiëren lijkt me logisch. Verenigingen zijn er om bruggen te bouwen, niet om afstand te scheppen tussen ‘wij’ en ‘zij’. Maar mensen verenigen zich meestal ook rond een gemeenschappelijk kenmerk of belang. Onze ervaring leert dat, als dat gemeenschappelijk kenmerk etnisch-cultureel is, we makkelijker via samenwerking gezinnen die we anders moeilijk bereiken, kunnen betrekken bij onze werking. Geen ‘terugplooien op’ dus, maar ‘openstellen voor’.” (Tom Joos, Gezinsbond) " Bij VOEM zetten we voornamelijk in op bridging omdat wij ervan uitgaan dat mensen in een superdiverse samenleving niet per se willen benaderd worden als moslim maar evengoed als kunstliefhebber, buur, ouder of activist, of gewoon als mens. Steeds meer organisaties doen daarom aan bonding en bridging tegelijk, zoals Refu Interim dat nieuwkomers inzet als vrijwilligers bij diverse organisaties maar ook in eigen bijeenkomsten werkt aan een gedeelde identiteit.” (Lennart Thienpont, Voem) "Hoe moet ik reageren, als directeur van De Grote Post, als bepaalde mensen de essentie van de etnisch-culturele verenigingen ter discussie stellen? Ik weet hoe belangrijk organisaties als FMDO voor de stad zijn. Oostende is vandaag aantrekkelijk omwille van de vele initiatieven in de marge die het verschil maken in de hoofden van mensen". (Stefan Tanghe, De Grote Post) "Ik voel me niet aangesproken. Wij segregeren niet. Wij zijn bruggenbouwers, wij doen waar veel Vlaamse organisaties niet in slagen. De visitatiecommissie had alleen lof voor hoe wij rond diversiteit werken en mensen met en zonder migratieachtergrond verbinden. Wie zegt dat wij segregeren, zal ik bevechten tot ik erbij neerval". (Ivy Goutsmit, FMDO)

Een warme uitnodiging

Elke beleidsverantwoordelijke die de behoefte voelt hierover uitspraken te doen, nodigen we heel graag uit om hierover in gesprek te gaan met onze verenigingen. We hopen hierdoor de realiteit van vandaag te helpen zichtbaar maken en opiniemakers meer "guts" te geven om een warme, eigentijdse saus te gieten over een soms te kil debat. Download hieronder, graag.