header handjes

Minister Gatz maakt extra middelen vrij voor etnisch-culturele federaties

woensdag 10 mei 2017

De afgelopen jaren werd de minister meermaals gewezen op de nood aan bijkomende middelen voor de etnisch-culturele federaties, zowel vanuit de sector als vanuit diverse politieke hoeken. Eind 2016, tijdens de bespreking van de beleidsbrief cultuur in de commissie, bevestigde de minister uiteindelijk dat er specifiek voor de etnisch-culturele federaties extra middelen zouden worden vrijgemaakt. Deze belofte resulteerde afgelopen vrijdag in een concrete maatregel.

Van Alle Markten Thuis

De brochure van Minderhedenforum en FOV/De Federatie die alles in gang stak. Klik op de afbeelding en beland je op de website Van Alle Markten Thuis

Een belangrijke maatschappelijke rol

Naast de opdrachten die etnisch-culturele federaties vanwege de Vlaamse overheid krijgen in het kader van het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, worden deze verenigingen geconfronteerd met heel wat bijkomende verwachtingen en vragen uit heel verschillende hoeken van onze samenleving. In 2012 bracht de KU Leuven ‘Vol van Verwachting’ uit, een studie over de talloze verwachtingen die men koestert t.a.v. het etnisch-cultureel verenigingsleven. Hier stonden echter nooit bijkomende middelen tegenover.  Daarnaast is het aantal afdelingen van deze etnisch-culturele federaties de laatste zes jaar enorm gegroeid. Deze federaties besteden echter veel tijd en moeite aan een laagdrempelige en intensieve ondersteuning van hun afdelingen die voornamelijk bestaan uit kwetsbare doelgroepen. Als erkende sociaal-culturele verenigingen worden zij volgens het huidige decreet gesubsidieerd op basis van een aantal afdelingen. Het huidige decretaal kader bood echter geen mogelijkheden om een toename van het aantal afdelingen om te zetten in bijkomende financiële middelen.

Concrete maatregel

Vlaams cultuurminister Gatz kondigde daarom eind 2016 een concrete maatregel aan om hieraan tegemoet te komen. Afgelopen vrijdag 5 mei kreeg deze maatregel vervolgens haar definitieve vorm in een programmadecreet dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op basis van de evolutie in het aantal afdelingen van de etnisch-culturele federaties wordt er een bijkomend subsidiebedrag voorzien per etnisch-culturele federatie. Concreet gaat het over een vast bedrag in 2017 en een variabel bedrag in 2018. Deze bijkomende middelen worden toegevoegd aan de reguliere subsidie-enveloppe tot en met 2020, zodat deze ook mee de verhoogde basis kunnen vormen om in het nieuwe (nakende) decreet in te treden. Een concrete timing is nog niet bekend, maar wij juichen de versterking van de etnisch-culturele federaties nu alvast toe.

Meer info?

Hannes volgt de verenigingen en dus ook de etnisch-culturele federaties op.

Hannes Renglé