header handjes

Nieuwe barometer van de financiële situatie van de verenigingssector in België

Eind 2022 lanceerde de Koning Boudewijnstichting haar 10e editie van de barometer van het verenigingsleven in België. Daartoe werden 700 verenigingen bevraagd over hun financiële situatie, financieringsbronnen, financiële moeilijkheden en kanalen voor het werven van giften. Ook de impact van maatschappelijke en economische tendensen, zoals de hoge inflatie en de Covid-19-pandemie, werd in kaart gebracht.

Het resultaat van de bevraging is niet eenduidig. 40% van de verenigingen zag de afgelopen 12 maanden de financiële situatie verslechteren. Evenveel verenigingen tekenden een vermindering van de inkomsten uit giften van particulieren op.
Het aantal verenigingen dat financiële moeilijkheden kende - wat betekent dat ze niet aan hun betalingsverplichtingen konden voldoen - bleef evenwel stabiel t.o.v. 2020. 64% van de verenigingen beschikt over reserves. Het aantal verenigingen dat er de laatste 12 maanden beroep op moest doen is dan weer wel significant gestegen tegenover 2020. Verenigingen die hun financiële situatie zagen verslechteren en/of hun financiële reserves moesten aanspreken, wijten dit aan een combinatie van de hoge inflatie en de coronapandemie. De overheid blijft de verenigingssector ondersteunen. 74% van de verenigingen ontvangt subsidies en bij hen vertegenwoordigen ze 58% van de totale inkomsten. Overheidssubsidies op aanvraag bleven bovendien stabiel tegenover 2020. Twee op tien verenigingen (23%) zag een stijging van inkomsten uit recurrente subsidies tijdens de afgelopen 12 maanden. Drie op tien van de verenigingen die met vrijwilligers werken, geven aan dat de vrijwilligers in hun structuur nog steeds minder talrijk zijn dan voor de coronapandemie. Gemiddeld genomen moeten zij het momenteel stellen met 32% minder vrijwilligers. Naar de toekomst toe zijn de verwachten hieromtrent wel optimistischer.
Grafieken pennen
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart