header handjes

Nieuwe ronde innovatieve partnerprojecten

Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen.

Wat?

Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten. PDFReglement innovatieve partnerprojecten (570.11 kB) PDFFAQ innovatieve partnerprojecten (358.93 kB)

Wie?

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, sport, gezondheidszorg, jeugd, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie, etc. Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk. De culture partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben. 
De volgende samenwerkingen of projecten komen niet in aanmerking: afstudeerprojecten, doctoraten, reeds lopend en gefinancierd academisch onderzoek en restauraties.

Wanneer indienen?

Projectvoorstellen moeten uiterlijk woensdag 12 september 2018 worden ingediend via de KIOSK-applicatie.

Inspiratie                                                                                            

Bekijk de PDFprojecten die een subsidie ontvingen bij de eerste oproep van 2017 en de handige PDFinfographic over de volledige oproep. Op 16 januari 2018 sprak de minister van Cultuur Sven Gatz de deelnemers van de eerste editie van de experimentele projectoproep toe in LabNorth. De partners werden eveneens verwelkomd door de secretaris-generaal van het Departement CJM Luc Delrue. Bernd Fesel (ecce(link is external)) ging dieper in op cross-innovatie in de culturele en creatieve sector en de NICE award. Christine Depuydt (VIVES) stelde haar onderzoek voor over de (meer)waarde van cross-overs tussen cultuur, wetenschap en bedrijven.

Presentaties