header handjes

Nieuwe subsidielijn voor talentontwikkeling in de amateurkunsten

Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon lanceert een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Dit projectreglement biedt individuele amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van de eigen talenten. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 en geldt voor projecten van maximaal 2 jaar. De deadline om een aanvraag in te dienen is 15 september 2021.

Beeldende kunst Kunstwerkt Painting Nights 2 Het Zwin Natuurpark Tijs Soete 1

(c) Tijs Soete voor Kunstwerkt (Painting Nights)

Waarvoor dient de subsidie?

Je kan financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die je artistieke ontwikkeling een boost geven, of die je competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking,… Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunstensector stimuleren.
Zowel amateurkunstengroepen als individuele beoefenaars in Vlaanderen of Brussel kunnen een aanvraag indienen. Op voorwaarde dat ze nog geen structurele subsidie ontvangen van de Vlaamse Overheid in het domein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Heeft jouw vereniging geen rechtspersoonlijkheid? Dan kan iemand van de groep als natuurlijk persoon een aanvraag indienen.

Heb je interesse? Lees het volledige reglement en de veelgestelde vragen op de website van het departement CJM. Je kan ook deelnemen aan een online infosessie op dinsdag 17 augustus om 19u30. Schrijf je hiervoor in vóór 12 augustus.


Aanbod van de landelijke amateurkunstenorganisaties

Talentontwikkeling is een belangrijk thema in de amateurkunstensector. Ben je op zoek naar inhoudelijke ondersteuning? Dan kan je terecht bij de negen landelijke amateurkunstenorganisaties en hun uitgebreid aanbod in functie van talentontwikkeling. Je kan bij hen aankloppen voor advies, feedback, vormingen, begeleiding, toonkansen,… Neem zeker een kijkje op hun websites:
Dans Danspunt Out of the Toolbox Rudy Carlier

(c) Rudy Carlier voor Danspunt (Out of the Toolbox)

Breed Vlaams talentontwikkelingsbeleid

Met dit nieuwe projectreglement talentontwikkeling wil de Vlaamse Overheid amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen een financieel duwtje in de rug geven om zich artistiek te ontplooien.
“Vlaanderen heeft op vlak van amateurkunsten heel wat talent in huis. Individuele kunstenaars creëren werk in tal van disciplines en verenigingen geven amateurkunstenaars de ruimte en de kansen om zich verder te ontplooien.”
Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon
Deze ondersteuning kadert in een breder talentontwikkelingsbeleid als verderzetting van de voormalige provinciale initiatieven rond kwaliteitsbevordering, zoals wedstrijden, festivals en tornooien. De negen amateurkunstenorganisaties zetten een deel van deze initiatieven verder met vernieuwende projecten op maat van de sector, zoals Sound Track en Atelier in Beeld. Ze ontwikkelden ook een uitgebreid aanbod van coaching, feedback en podiumkansen. Uit de evaluatienota van deze organisaties bleek recent nog dat zij op die manier een belangrijke rol spelen in de ondersteuning en talentontwikkeling van amateurkunstenaars.
Muziek VI BE Loof2019 Silke Vanweddingen 1

(c) Silke Vanweddingen voor VI.BE (Loof 2019)

Verduurzaming van talentontwikkeling

De nieuwe subsidielijn is momenteel een experimenteel reglement met een duurtijd van drie jaar. Na afloop hiervan, is het belangrijk dat deze ondersteuning van artistieke ontwikkeling verduurzaamd wordt in de werking van de negen landelijke amateurkunstenorganisaties. Daarom pleiten we voor een snelle evaluatie van deze subsidielijn: is het reglement laagdrempelig genoeg? Waar hebben aanvragers extra ondersteuning nodig? En hoe kunnen de resultaten van deze projecten geborgd worden?
Om mee te bouwen aan een succesvol amateurkunstenbeleid zitten we - samen met de negen landelijke amateurkunstenorganisaties - graag mee aan tafel bij deze evaluatie.

Benieuwd naar onze plannen voor een succesvol amateurkunstenbeleid? Lees er alles over in de nota Richtingaanwijzers voor een ambitieus amateurkunstenbeleid.